Cosán nascleanúna

Freagracht Shóisialta Chorparáideach (CSR)

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Ag ceannach go sóisialta - Treoir maidir le dálaí sóisialta a chur i gcuntas sa soláthar poiblí

  Is ionann an soláthar poiblí agus tuairim is 17% d’olltáirgeacht intíre an AE. Tá tionchar suntasach aige dá bhrí sin i réimsí mar bheartas sóisialta. Lena Threoir maidir le Comaoineacha Sóisialta sa Soláthar Poiblí a Chur San Áireamh, tá sé mar chuspóir ag an gCoimisiún Eorpach leas a bhaint as seo trí (a) feasacht na n-údarás conarthach a mhúscailt maidir leis na sochair a bhaineann le hearraí agus le seirbhísí a roghnú a dhéanann dea-thorthaí sóisialta a sheachadadh agus (b) trí mhíniú a thabhairt ar na deiseanna a chuirtear ar fáil trí chreat dlíthiúil an AE atá ann cheana féin chun comaoineacha sóisialta sa soláthar poiblí a chur san áireamh. Sainítear sa Treoir an soláthar poiblí atá freagrach go sóisialta (SPFS) agus tugtar míniú ar a shochair ina dhiaidh sin. Feictear ar SPFS maidir le samhail shóisialta an AE agus leis an gcur chuige dlíthiúil agus beartais san Aontas ó thaobh an ábhair de. Ullmhaítear straitéis SPFS sa Treoir freisin agus tugtar míniú ar conas riachtanais a aithint agus nósanna imeachta soláthair a phleanáil. Tugtar míniú sa Treoir freisin, ó thaobh an dlí de, ar conas a d’fhéadfaí díriú ar chomaoineacha sóisialta ag céimeanna difriúla an phróiseas soláthair (ó shonraíochtaí teicniúla agus critéir roghnúcháin a shainiú, go dtí conarthaí a dhámhachtain agus monatóireacht a dhéanamh ar an bhfeidhmiú ina dhiaidh sin). Cuirtear eiseamláirí náisiúnta ar fáil chun céimeanna difriúla laistigh den phróiseas a léiriú. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.