Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

  Julkisten hankintojen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 17 prosenttia. Niillä vaikutetaan merkittävästi esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään tätä seikkaa (a) lisäämällä hankintaviranomaisten tietoisuutta hyödyistä, joita saadaan hyviä sosiaalipoliittisia tuloksia tuottavista tavaroista ja palveluista, ja (b) kertomalla mahdollisuuksista, joita EU:n nykylainsäädäntö tarjoaa sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Oppaassa määritellään ensin, mitä sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat (socially responsible public procurement, SRPP) ovat, ja kerrotaan sitten niiden hyödyistä. Siinä tarkastellaan SRPP:tä suhteessa EU:n sosiaaliseen malliin ja esitellään unionin lainsäädännöllinen ja poliittinen lähestymistapa aiheeseen. Oppaassa kerrotaan myös SRPP-strategiasta ja neuvotaan, miten tarpeita määritellään ja hankintamenettelyjä suunnitellaan. Oppaassa selvitetään myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta, miten sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon hankintaprosessin eri vaiheissa (teknisten eritelmien ja valintakriteerien määrittelemisestä sopimusten tekemiseen ja niiden täytäntöönpanon seurantaan). Prosessin eri vaiheita havainnollistetaan kansallisin esimerkein. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

  Katso myös: Ympäristöä säästäviä hankintoja – Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.