Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa

Mitä yritysten yhteiskuntavastuu on?

Yritysten yhteiskuntavastuu merkitsee sitä, että yritykset sisällyttävät sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet liiketoimintaansa vapaaehtoisesti ja ilman lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta. Se liittyy moniin aiheisiin, kuten

  • Eurooppa 2020 -strategia (erityisesti uusi osaaminen ja työllisyys, nuoriso, paikallinen ja alueellinen kehitys)
  • liiketoiminta ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • yritysten yhteiskuntavastuun toteutumiseen liittyvä raportointi
  • sosiaalisesti vastuulliset julkiset hankinnat.

Euroopan komissio tukee yritysten hyviä työllistämiskäytäntöjä, joissa otetaan huomioon ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä koskee etenkin EU:n ulkopuolelta peräisin olevia tuotteita.

Yhteiskuntavastuuseen liittyvien politiikkojen ja toimien vertaisarviointi EU-maiden kesken

Euroopan komissio toteutti vuosina 2013–2014 yhteiskuntavastuuseen liittyvien EU-maiden toimien vertaisarvioinnin. Sen yhteydessä järjestettiin seitsemän tapaamista, joista kuhunkin osallistui neljän maan edustajia. Tapaamiset tarjosivat osallistujille tilaisuuden tutustua toistensa toimintapolitiikkoihin. Komissio analysoi tapaamisten pohjalta muun muassa, mitkä aiheet ovat yhteisiä eri maille ja mitkä maakohtaisia.

Euroopan komissio on julkaissut uuden koosteen, jossa esitellään EU-maissa toteutettuja yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimia. Se julkaistiin EU-maiden välisen yhteiskuntavastuun sitoumusten vertaisarvioinnin 2013–2014 päätteeksi. Koosteessa esitellään kaikille EU-maille yhteisiä painopisteitä, ja lisäksi laajassa liitteessä käsitellään kansallisesti tärkeitä teemoja. Edellinen kooste oli vuodelta 2011.

Tutkimukset

Tapahtumat