Navigatsioonitee

Vastutustundlik ettevõtlus ELis

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

05/04/2011

Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union  (05/04/2011)

Catalog N. : KE-31-11-095-EN-C

Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

28/01/2011

Sotsiaalne ostmine - Juhend sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-ET-C

Riigihanked moodustavad umbes 17% ELi sisemajanduse koguproduktist. Seetõttu on selle mõjuvõim näiteks sotsiaalpoliitika valdkonnas märkimisväärne. Juhisega sotsiaalsete kaalutluste kohta riigihangetes püüab Euroopa Komisjon (a) suurendada ostjate teadlikkust positiivseid sotsiaalseid tagajärgi kaasa toovate toodete ja teenuste kasudest, ja (b) selgitada võimalusi, mida pakub olemasolev ELi õigusraamistik sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihangetes. Enne sotsiaalselt vastutustundliku riigihanke (SVTR) kasude selgitamist määratletakse juhises ka selle definitsioon. Juhises vaadeldakse SVTRi seoses ELi sotsiaalse mudeliga ning liidusisest õiguslikku ja poliitilist käsitlust kõnealusele teemale. Samuti kirjeldatakse juhises üksikasjalikult SVTRi strateegiat ning selgitatakse, kuidas tuvastada vajadusi ning kavandada hankemenetlusi. Juhises selgitatakse ka juriidilisest vaatenurgast, kuidas on võimalik riigihanke protsessi erinevates etappides arvestada sotsiaalsete kaalutlustega (alates tehnilise teabe ja valikukriteeriumide välja selgitamisest kuni lepingute sõlmimise ja edasise tulemuslikkuse jälgimiseni). Protsessi erinevate sammude illustreerimiseks on toodud riiklikke näiteid. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Loe ka: Keskkonnahoidlik ostmine – Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat

07/05/2008

Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union  (07/05/2008)

Catalog N. : KE-81-07-130-EN-C

The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel