Navigatsioonitee

Vastutustundlik ettevõtlus ELis

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Sotsiaalne ostmine - Juhend sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes

  Riigihanked moodustavad umbes 17% ELi sisemajanduse koguproduktist. Seetõttu on selle mõjuvõim näiteks sotsiaalpoliitika valdkonnas märkimisväärne. Juhisega sotsiaalsete kaalutluste kohta riigihangetes püüab Euroopa Komisjon (a) suurendada ostjate teadlikkust positiivseid sotsiaalseid tagajärgi kaasa toovate toodete ja teenuste kasudest, ja (b) selgitada võimalusi, mida pakub olemasolev ELi õigusraamistik sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihangetes. Enne sotsiaalselt vastutustundliku riigihanke (SVTR) kasude selgitamist määratletakse juhises ka selle definitsioon. Juhises vaadeldakse SVTRi seoses ELi sotsiaalse mudeliga ning liidusisest õiguslikku ja poliitilist käsitlust kõnealusele teemale. Samuti kirjeldatakse juhises üksikasjalikult SVTRi strateegiat ning selgitatakse, kuidas tuvastada vajadusi ning kavandada hankemenetlusi. Juhises selgitatakse ka juriidilisest vaatenurgast, kuidas on võimalik riigihanke protsessi erinevates etappides arvestada sotsiaalsete kaalutlustega (alates tehnilise teabe ja valikukriteeriumide välja selgitamisest kuni lepingute sõlmimise ja edasise tulemuslikkuse jälgimiseni). Protsessi erinevate sammude illustreerimiseks on toodud riiklikke näiteid. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

  Loe ka: Keskkonnahoidlik ostmine – Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.