Διαδρομή πλοήγησης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην ΕΕ

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

07/05/2008

Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union  (07/05/2008)

Catalog N. :KE-81-07-130-EN-C

Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.