Διαδρομή πλοήγησης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην ΕΕ

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Κοινωνικες αγορες Οδηγος για τη συνεκτιμηση κοινωνικων πτυχων στις δημοσιες συμβασεις

  Οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν περίπου το 17% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Συνεπώς, η μόχλευσή τους σε τομείς όπως η κοινωνική πολιτική είναι σημαντική. Με τον Οδηγό για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επωφεληθεί από αυτό (α) ευαισθητοποιώντας τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επιλογής αγαθών και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν καλά κοινωνικά αποτελέσματα, και (β) εξηγώντας τις ευκαιρίες που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις. Ο Οδηγός καθορίζει τις δημόσιες συμβάσεις με κοινωνική υπευθυνότητα πριν εξηγήσει τα πλεονεκτήματά τους. Εξετάζει τις δημόσιες συμβάσεις με κοινωνική υπευθυνότητα αναφορικά με το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ και τη νομική και πολιτική προσέγγιση στο θέμα από την Ένωση. Επίσης, ο Οδηγός διαμορφώνει μια στρατηγική δημοσίων συμβάσεων με κοινωνική υπευθυνότητα και εξηγεί τον τρόπο αναγνώρισης των αναγκών και του σχεδιασμού των διαδικασιών συμβάσεων. Περαιτέρω, ο Οδηγός εξηγεί, από νομικής πλευράς, πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά ζητήματα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας συμβάσεων (από τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων επιλογής έως την κατακύρωση των συμβάσεων και την παρακολούθηση των επακόλουθων επιδόσεων). Παρέχονται εθνικά παραδείγματα για να επεξηγηθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

  Διαβάστε επίσης: Αγοράστε οικολογικά! – Ένα εγχειρίδιο για τις δημόσιες συμβάσεις για περιβαλλοντικά θέματα

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.