Cesta

Katalog publikací

28/01/2011

Sociální nakupování - Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování - Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky tvoří přibližně 17 % hrubého domácího produktu EU. Jejich vliv v takových oblastech, jako je sociální politika, je tudíž značný. Evropská komise toho chce využít pomocí své Příručky pro zohlednění sociálních kritérií ve veřejných zakázkách tím, že a) zvýší informovanost smluvních orgánů o výhodách preferování zboží a služeb, které přinášejí dobré sociální výsledky a b) vysvětlí možnosti, které nabízí stávající právní rámec EU, pokud jde o zohledňování sociálních kritérií ve veřejných zakázkách. V příručce je definován pojem společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a poté jsou v ní vysvětleny jeho výhody. Na společensky odpovědné zadávání zakázek pohlíží ve vztahu k sociálnímu modelu EU a dále ve vztahu k právnímu a politickému přístupu k danému tématu v Unii. V příručce je rovněž rozpracována strategie pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a je zde také popsáno, jak určit potřeby a naplánovat postupy pro zadávání zakázek. Dále se v příručce z právního hlediska vysvětluje, jak lze sociální kritéria začlenit do různých fází procesu zadávání veřejných zakázek (počínaje vymezením technických podmínek a kritérií výběru až k udělování zakázek a sledování následného provádění). Pro ilustraci různých kroků v rámci tohoto postupu jsou v příručce uvedeny příklady z jednotlivých států. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

Přečtěte si také: Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

Stáhnout PDF
Počet stažení: 196334
Catalog N. : KE-32-10-584-CS-C

K dispozici na stránkách