Cesta

Sociální odpovědnost podniků v EU

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Sociální nakupování - Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

  Veřejné zakázky tvoří přibližně 17 % hrubého domácího produktu EU. Jejich vliv v takových oblastech, jako je sociální politika, je tudíž značný. Evropská komise toho chce využít pomocí své Příručky pro zohlednění sociálních kritérií ve veřejných zakázkách tím, že a) zvýší informovanost smluvních orgánů o výhodách preferování zboží a služeb, které přinášejí dobré sociální výsledky a b) vysvětlí možnosti, které nabízí stávající právní rámec EU, pokud jde o zohledňování sociálních kritérií ve veřejných zakázkách. V příručce je definován pojem společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a poté jsou v ní vysvětleny jeho výhody. Na společensky odpovědné zadávání zakázek pohlíží ve vztahu k sociálnímu modelu EU a dále ve vztahu k právnímu a politickému přístupu k danému tématu v Unii. V příručce je rovněž rozpracována strategie pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek a je zde také popsáno, jak určit potřeby a naplánovat postupy pro zadávání zakázek. Dále se v příručce z právního hlediska vysvětluje, jak lze sociální kritéria začlenit do různých fází procesu zadávání veřejných zakázek (počínaje vymezením technických podmínek a kritérií výběru až k udělování zakázek a sledování následného provádění). Pro ilustraci různých kroků v rámci tohoto postupu jsou v příručce uvedeny příklady z jednotlivých států. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

  Přečtěte si také: Kupujte zeleně! – Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.