Навигационна пътека

Корпоративна социална отговорност (КСО) в ЕС

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Социалноотговорни покупки - Ръководство за предвиждане на социални критерии при възлагане на обществени поръчки

  Обществените поръчки съставляват около 17 % от брутния вътрешен продукт на ЕС. Следователно тяхното влияние в области като социалната политика е значително. Със своя Наръчник за отчитане на социалните съображения в обществените поръчки Европейската комисия се стреми да извлече полза от това, като: а) повишава осведомеността на възлагащите органи относно предимствата на това да избират стоки и услуги, които дават добри социални резултати и б) разяснява възможностите, предлагани от съществуващата правна рамка на ЕС за отчитане на социалните съображения в обществените поръчки. Наръчникът дава определение за социално отговорните обществени поръчки (СООП) преди да обясни ползите от тях. Той разглежда СООП във връзка с европейския социален модел и политико-правния подход в ЕС в тази област. Наръчникът също така разглежда подробно стратегията за СООП и обяснява как да се определят нуждите и как да се планират процедурите за възлагане на обществени поръчки. Наръчникът освен това обяснява от правна гледна точка как може да се подходи към социалните съображения на различните етапи от процеса на възлагане на обществените поръчки (от определяне на техническите спецификации и критериите за подбор до възлагането на договори и проследяването на по-нататъшното изпълнение). Представени са примери на национално ниво, които илюстрират различните стъпки от процеса. Тази публикация е отпечатана на хартиен носител на всички официални езици на ЕС.

  Прочетете също: Купувайте, като се съобразявате с околната среда! – Наръчник за екологичен характер на обществените поръчки

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.