Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Sociale dialoog

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

Nieuwste publicaties

21/09/2016

Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work – Final report  (21/09/2016)

Catalog N. :KE-01-16-880-EN-N

On 26 April 2007, the European social partners BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC signed an autonomous framework agreement on violence and harassment at work which requires that the member federations of signatory parties cooperate on the improvement of working conditions by establishing and promoting mechanisms to identify, prevent and manage problems of harassment and violence occurring at the workplace. This study and annexes provide an assessment of the implementation of the agreement at national level, while taking into account the procedures and practices specific to management and labour in each country, as well as information on the extent of the phenomenon across Europe.

This publication is available in electronic format only in English.

29/08/2016

Een nieuwe start voor de sociale dialoog  (29/08/2016)

Catalog N. :KE-02-16-755-NL-N

Gezien het belang van de sociale dialoog voor het Europees sociaal model bij het stimuleren van concurrentievermogen en rechtvaardigheid en het verhogen van economische welvaart en sociaal welzijn, werkt de Europese Commissie aan manieren voor het stimuleren van een EU-brede sociale dialoog. Aan de basis van deze inspanning staat de „nieuwe start voor de sociale dialoog” waarmee EU-instellingen en sociale partners de sociale dialoog op EU-niveau en nationaal niveau verder willen versterken.

21/05/2015

A new start for social dialogue  (21/05/2015)

Catalog N. :KE-02-15-354-EN-N

Social dialogue refers to the discussions, consultations, negotiations and joint actions that take place between the social partners, namely employers and trade unions, on a wide range of social and work-related issues.
At EU level, social dialogue was launched in 1985 by President Delors at Val Duchesse. Since then, social dialogue has been considered crucial to promote competitiveness and fairness and to enhance economic prosperity and social well-being. Developing and fostering social dialogue is an essential element of the European social model. European social dialogue complements and supports national social dialogue and industrial relations.

This publication is available only in electronic format in EN.

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. :KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. :KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

11/03/2014

EU social dialogue newsletter n°6 - march 2014  (11/03/2014)

Catalog N. :KE-BI-14-001-EN-N

The European Commission launched its 6th edition of the EU Social Dialogue Newsletter.

For the first time the Newsletter includes a table showing the follow-up of European sectoral social dialogue 2012 and also the latest overview table summarising the outcomes of European social dialogue in 2013.

Published 3 times a year, the newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees.

31/01/2014

EU Social Dialogue Newsletter - Special Edition - January 2014  (31/01/2014)

Catalog N. :KE-BI-13-005-EN-N

The European Commission launched a special edition of the EU Social Dialogue newsletter, with a specific feature dedicated to success stories on 31 sectoral social dialogue achievements at European level. Published 3 times a year, this newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees. This publication is available online in English only.

18/06/2013

Samenvatting van het verslag over de Arbeidsverhoudingen in Europa 2012  (18/06/2013)

Catalog N. :KE-AV-13-001-NL-N

Deze samenvatting van het verslag geeft weer hoe de arbeidsverhoudingen zijn geëvolueerd sinds onze vorige editie in 2010. Nu de financiële crisis is uitgemond in een staatsschuldcrisis, hebben de hervormingen van de regeringen de banden tussen werkgevers, vakbonden en overheden fundamenteel gewijzigd. Terwijl sociale dialoog aanvankelijk nog zorgde voor de nodige veerkracht om de vroege effecten van de crisis te boven te komen, is het klimaat voor sociale dialoog intussen ongunstig geworden door de duur en omvang van de crisis. Niettemin wordt in deze samenvatting het belang benadrukt van een aanhoudende, goed gestructureerde dialoog en wordt onderstreept dat de Commissie ervoor blijft ijveren om die dialoog te bevorderen en voort te stuwen.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. :KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+