Navigācijas ceļš

Sociālais dialogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

20/03/2015

Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report  (20/03/2015)

Catalog N. : KE-02-15-223-EN-N

This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

This publication will be available in electronic format only in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

11/03/2014

EU social dialogue newsletter n°6 - march 2014  (11/03/2014)

Catalog N. : KE-BI-14-001-EN-N

The European Commission launched its 6th edition of the EU Social Dialogue Newsletter.

For the first time the Newsletter includes a table showing the follow-up of European sectoral social dialogue 2012 and also the latest overview table summarising the outcomes of European social dialogue in 2013.

Published 3 times a year, the newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees.

31/01/2014

EU Social Dialogue Newsletter - Special Edition - January 2014  (31/01/2014)

Catalog N. : KE-BI-13-005-EN-N

The European Commission launched a special edition of the EU Social Dialogue newsletter, with a specific feature dedicated to success stories on 31 sectoral social dialogue achievements at European level. Published 3 times a year, this newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees. This publication is available online in English only.

18/06/2013

Kopsavilkums ziņojumam par darba attiecībām Eiropā 2012. gada  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-LV-N

Šajā kopsavilkumā aplūkots, kā darba attiecības ir attīstījušās kopš mūsu pēdējā izdevuma 2010. gadā. Tā kā finanšu krīze ir pārvērtusies par valstu parādsaistību krīzi, valdību reformas ir būtiski ietekmējušas attiecības starp darba devējiem, arodbiedrībām un valsts iestādēm. Lai gan, pārvarot krīzes sākotnējo ietekmi, sociālais dialogs bija elastīgs, tās ilgums un apmērs tagad ir radījis nelabvēlīgu vidi sociālajam dialogam. Tomēr kopsavilkumā uzsvērts tas, cik svarīgs ir nepārtraukts, pareizi veidots dialogs, un pasvītrota Komisijas apņemšanās to atbalstīt un veicināt tā pozitīvu virzību.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/02/2012

Social Europe guide - Volume 2 - Social Dialogue  (14/02/2012)

Catalog N. : KE-BC-11-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges,, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The second volume in this series describes the history, workings and accomplishments of social dialogue at EU level. Negotiations, consultations and exchanges of information among organisations representing employers and workers (the social partners) and public authorities are an essential element of the European social model and play a key role in defining and implementing EU economic, employment and social policy as well as sectoral policies. The volume also looks at how social dialogue has evolved at the level of individual Member States in response to the economic crisis. The guide is available in printed format in English, French and German.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Rūpnieciskās attiecības Eiropā 2010 - Kopsavilkums  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-LV-N

2010. gada Ziņojumā par darba attiecībām Eiropā ir aplūkotas izmaiņas attiecībās starp darba ņēmējiem, darba devējiem un viņu attiecīgajiem pārstāvjiem no 2008. gada līdz 2010. gadam. Šajā ziņojuma kopsavilkumā sniegts pārskats par ekonomikas krīzes ietekmi un sociālo partneru lomu tās novēršanā. Tajā arī aplūkotas septiņas ziņojuma nodaļas. Tās attiecas uz darba attiecību tendencēm Eiropā, sociālo partneru izredzēm un krīzes mazināšanas pasākumiem, elastīgu algu sistēmu un minimālo algu, darba attiecībām un pāreju uz ekonomiku ar zemām oglekļa emisijām, kā arī izmaiņām ES sociālajā dialogā un tiesību aktos no 2008. gada līdz 2010. gadam. Kopsavilkums ir pieejams elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās, bet pilns ziņojums ir pieejams drukātā formātā angļu valodā (ISBN 978-92-79-17861-0).

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”