Διαδρομή πλοήγησης

Κοινωνικός διάλογος

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

11/03/2014

EU social dialogue newsletter n°6 - march 2014  (11/03/2014)

Catalog N. : KE-BI-14-001-EN-N

The European Commission launched its 6th edition of the EU Social Dialogue Newsletter.

For the first time the Newsletter includes a table showing the follow-up of European sectoral social dialogue 2012 and also the latest overview table summarising the outcomes of European social dialogue in 2013.

Published 3 times a year, the newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees.

31/01/2014

EU Social Dialogue Newsletter - Special Edition - January 2014  (31/01/2014)

Catalog N. : KE-BI-13-005-EN-N

The European Commission launched a special edition of the EU Social Dialogue newsletter, with a specific feature dedicated to success stories on 31 sectoral social dialogue achievements at European level. Published 3 times a year, this newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees. This publication is available online in English only.

18/06/2013

Σύνοψη της έκθεσης για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη του 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-EL-N

Η παρούσα σύνοψη της έκθεσης εξετάζει την πορεία των εργασιακών σχέσεων από την τελευταία έκδοσή της, το 2010. Με τη χρηματοπιστωτική κρίση να εξελίσσεται σε κρίση δημόσιου χρέους, οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις έχουν καίριο αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και δημόσιων αρχών. Ενώ ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε παράγοντας ανθεκτικότητας που συνέβαλε στην υπέρβαση των πρώιμων επιπτώσεων της κρίσης, η διάρκεια και το βάθος της δημιούργησαν ένα δυσμενές περιβάλλον για τον κοινωνικό διάλογο. Μολαταύτα, η σύνοψη αναδεικνύει τη σημασία της συνέχισης του καλά δομημένου διαλόγου και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη στήριξη και την προώθησή του.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/02/2012

Social Europe guide - Volume 2 - Social Dialogue  (14/02/2012)

Catalog N. : KE-BC-11-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges,, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The second volume in this series describes the history, workings and accomplishments of social dialogue at EU level. Negotiations, consultations and exchanges of information among organisations representing employers and workers (the social partners) and public authorities are an essential element of the European social model and play a key role in defining and implementing EU economic, employment and social policy as well as sectoral policies. The volume also looks at how social dialogue has evolved at the level of individual Member States in response to the economic crisis. The guide is available in printed format in English, French and German.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη του 2010 - Συνοπτική περίληψη  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-EL-N

Η έκθεση 2010 για τις Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρώπη εξετάζει τις εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και των αντίστοιχων εκπροσώπων τους κατά την περίοδο 2008-2010. Η συνοπτική περίληψη της έκθεσης παρουσιάζει μια ανασκόπηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην αντιμετώπισή της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα επτά κεφάλαια της έκθεσης. Τα παραπάνω κεφάλαια αναφέρονται στις τάσεις που επικρατούν στις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη, στις απόψεις και τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων απέναντι στην κρίση, στην ελαστικοποίηση μισθών και στον κατώτατο μισθό, στις εργασιακές σχέσεις και στη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τις εξελίξεις σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο στην ΕΕ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την περίοδο 2008-10. Η σύνοψη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά σε έντυπη μορφή (ISBN 978-92-79-17861-0).

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

28/09/2010

European Sectoral Social Dialogue – recent developments - 2010 edition  (28/09/2010)

Catalog N. : KE-30-09-236-EN-C

European Social Dialogue is one of the key elements of the European Social Model. European Sectoral Social Dialogue is the essential means by which the sectoral social partners contribute to the definition of European social standards. It is dynamic and keeps attracting new sectors: today 40 sectoral social dialogue committees work to the benefit of some 145 million workers , i.e. more than three quarters of the EU's workforce, and more than 6 million undertakings. This review presents recent developments in the work of the European sectoral social dialogue committees, highlighting their advances in areas such as skills, training and lifelong learning; working conditions; health and safety at the workplace; anticipation of change and restructuring; equal opportunities; corporate social responsibility and sustainable development. It contains detailed notes for each sector, describing its employment and industry characteristics; key challenges; and representative social partners; as well as the work programme and main outcomes of the respective sectoral social dialogue committee. This publication will be available in printed format in English, French and German.

30/09/2009

New rules for European works councils  (30/09/2009)

Catalog N. : KE-31-09-123-EN-D

European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+