Διαδρομή πλοήγησης

Κοινωνικός διάλογος

 • 21/09/2016

  Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and violence at work – Final report

  On 26 April 2007, the European social partners BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC signed an autonomous framework agreement on violence and harassment at work which requires that the member federations of signatory parties cooperate on the improvement of working conditions by establishing and promoting mechanisms to identify, prevent and manage problems of harassment and violence occurring at the workplace. This study and annexes provide an assessment of the implementation of the agreement at national level, while taking into account the procedures and practices specific to management and labour in each country, as well as information on the extent of the phenomenon across Europe.

  This publication is available in electronic format only in English.
 • 29/08/2016

  Μια νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο

  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, καθώς προωθεί την ανταγωνιστικότητα, τη δικαιοσύνη, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ευημερία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό κομμάτι αυτών των προσπαθειών αποτελεί η πρωτοβουλία για μια «νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο», που είναι κοινός στόχος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικών εταίρων με σκοπό την περαιτέρω προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

 • 21/05/2015

  A new start for social dialogue

  Social dialogue refers to the discussions, consultations, negotiations and joint actions that take place between the social partners, namely employers and trade unions, on a wide range of social and work-related issues.
  At EU level, social dialogue was launched in 1985 by President Delors at Val Duchesse. Since then, social dialogue has been considered crucial to promote competitiveness and fairness and to enhance economic prosperity and social well-being. Developing and fostering social dialogue is an essential element of the European social model. European social dialogue complements and supports national social dialogue and industrial relations.

  This publication is available only in electronic format in EN.

 • 20/03/2015

  Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report

  This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

  This publication will be available in electronic format only in English.

 • 20/03/2015

  Impact of the structural changes on jobs and industrial relations in the telecommunications and ICT - Final Report

  This study examines the economic trends that have led to changes in employment and industrial relations in the telecommunications and ICT sectors at national and European level. It is intended to provide an analytical underpinning to establish new demarcation lines of the industry from the view point of the European social dialogue. As such, it is intended as an entry point for the representativeness study in the sector.

  This publication will be available in electronic format only in English.