Cesta

Sociální dialog

Některé publikace mohou být k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině.

Nejnovější přírůstky

04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AS-14-001-EN-C

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union. The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European Social Dialogue and Labour Law.

This publication is available in printed format in English.

Table of contents
04/03/2015

Industrial Relations in Europe 2014 – Executive Summary  (04/03/2015)

Catalog N. : KE-AV-14-001-EN-N

The Industrial Relations in Europe series provides an overview of trends and developments in the collective relationships between workers, employers and their respective representatives in the European Union, including the tripartite dimension where public authorities at different levels are involved.
The 2014 edition examines the fallout of the economic and sovereign debt crisis in relation to industrial relations and social dialogue. It includes in-depth analyses of developments in wage bargaining systems; industrial relations in Member States receiving financial assistance, as well as industrial relations and youth employment. In addition, it presents an update of recent developments in European social dialogue and labour law.
The Executive Summary is available online in 24 language versions.

11/03/2014

EU social dialogue newsletter n°6 - march 2014  (11/03/2014)

Catalog N. : KE-BI-14-001-EN-N

The European Commission launched its 6th edition of the EU Social Dialogue Newsletter.

For the first time the Newsletter includes a table showing the follow-up of European sectoral social dialogue 2012 and also the latest overview table summarising the outcomes of European social dialogue in 2013.

Published 3 times a year, the newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees.

31/01/2014

EU Social Dialogue Newsletter - Special Edition - January 2014  (31/01/2014)

Catalog N. : KE-BI-13-005-EN-N

The European Commission launched a special edition of the EU Social Dialogue newsletter, with a specific feature dedicated to success stories on 31 sectoral social dialogue achievements at European level. Published 3 times a year, this newsletter provides a broad picture of developments in European social dialogue, which is being developed at cross-industry level and through 43 sectoral social dialogue committees. This publication is available online in English only.

18/06/2013

Shrnutí zprávy o pracovních vztazích v Evropě 2012  (18/06/2013)

Catalog N. : KE-AV-13-001-CS-N

Toto shrnutí zkoumá, k jakému vývoji došlo v pracovních vztazích od posledního vydání zprávy v roce 2010. S tím, jak se finanční krize proměnila v krizi státního dluhu, mají vládní reformy zásadní vliv na vztahy mezi zaměstnavateli, odborovými organizacemi a veřejnými orgány. Zatímco při překonávání raných dopadů krize působil sociální dialog jako faktor odolnosti, doba trvání a hloubka krize mají nyní za následek, že se pro sociální dialog utváří nepříznivý rámec. Shrnutí nicméně zdůrazňuje, že je důležité, aby dobře strukturovaný sociální dialog pokračoval, a podtrhuje závazek Komise podporovat a propagovat jeho další rozvoj.

11/04/2013

Industrial Relations in Europe 2012  (11/04/2013)

Catalog N. : KE-AS-12-001-EN-C

This report reviews trends and developments in the relationship between workers, employers, their respective representatives and public authorities at national and EU level during 2010-12. It looks at how the continuing crisis and reforms implemented in response may be having a more fundamental impact on industrial relations, as conflict is increasing. In certain countries, fiscal consolidation has resulted in unfavourable settings for social dialogue, especially in the public sector, where reforms have been accelerated. Despite this the report concludes that structured social dialogue is still the right approach for building consensus and ensuring the sustainability of economic and social reforms.

This report is available in printed format in English.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

14/02/2012

Social Europe guide - Volume 2 - Social Dialogue  (14/02/2012)

Catalog N. : KE-BC-11-002-EN-C

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised audience with a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges,, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the European Parliament. The second volume in this series describes the history, workings and accomplishments of social dialogue at EU level. Negotiations, consultations and exchanges of information among organisations representing employers and workers (the social partners) and public authorities are an essential element of the European social model and play a key role in defining and implementing EU economic, employment and social policy as well as sectoral policies. The volume also looks at how social dialogue has evolved at the level of individual Member States in response to the economic crisis. The guide is available in printed format in English, French and German.

14/11/2011

Consulting European social partners: Understanding how it works  (14/11/2011)

Catalog N. : KE-32-11-943-EN-C

Social partners play a vital role in shaping European social policy and the European Commission consults them extensively. This brochure gives an overview of the social partners’ contribution to EU integration before setting out how this consultation works. It looks at consultations related to legislative proposals and those aimed at supporting EU policies. In addition, it addresses the topic of Impact Assessment. Lists of publications, websites and social partner organisations are also provided. The brochure is available in English, French and German.

31/05/2011

Pracovní vztahy v Evropě 2010 - Shrnutí  (31/05/2011)

Catalog N. : KE-AV-10-001-CS-N

Zpráva „Pracovní vztahy v Evropě 2010“ zhodnocuje vývojové trendy ve vztazích mezi pracovníky, zaměstnavateli a jejich příslušnými zástupci v období 2008-10. Shrnutí této zprávy uvádí přehled dopadu hospodářské krize a role sociálních partnerů v boji proti ní. Zabývá se tak sedmi kapitolami této zprávy. Ty pojednávají o tendencích v evropských pracovně-právních vztazích, stanoviscích sociálních partnerů k této krizi a jejich reakci na ni, mzdové flexibilizaci a minimální mzdě, pracovně-právních vztazích a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, jakož i o vývoji sociálního dialogu v rámci EU a právních předpisech v letech 2008-10. Toto shrnutí je k dispozici v elektronické podobě ve všech úředních jazycích EU, zatímco úplné znění zprávy je k dispozici v angličtině v tištěné podobě (ISBN 978-92-79-17861-0).

03/03/2011

Industrial Relations in Europe 2010  (03/03/2011)

Catalog N. : KE-AS-10-001-EN-C

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations across the EU. This report reviews trends and developments in the relationships between workers, employers, their respective representatives and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main characteristics of industrial relations institutions before analysing the strategies and perspectives of social partners and social dialogue developments in the face of the crisis. The report then examines wage bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative developments. This publication is available in printed format in English only. The Executive Summary will soon be available online in 23 language versions.

All the graphs and tables included in this report can be downloaded both in gif and excel format by accessing the individual chapters here.

    Sdílet

  • Přidej na Twitter Přidej na Facebook Sdílet na Google+