Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

23/09/2015

EGF - Key Achievements 2013-2014  (23/09/2015)

Catalog N. :KE-01-15-567-EN-N

The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was set up in 2006 to express EU solidarity with workers affected by mass redundancies triggered by shifting world trade patterns. The scope of the Fund was later widened to include also mass lay-offs caused by the Economic and Financial Crisis. Between 2007 and 2014, the European Commission approved 134 EGF applications from Member States, who requested EUR 561.1 million to support 122 121 redundant workers. The EGF measures are delivered in a combination of projects run by national and/or regional authorities. This leaflet seeks to highlight activities supported by the EGF in 2013-14. The information presented is based on the Biennial Report on the EGF which the Commission submitted to the European Parliament and the Council on 22 July 2015.

This publication is available only in electronic version in English.

29/10/2014

Europeiska Fonden för justering för Globaliseringseffekter - Solidaritet inför förändring  (29/10/2014)

Catalog N. :KE-04-14-739-SV-N

Sysselsättningsnivåerna i hela EU har minskat till följd av globaliseringen och den internationella finansiella och ekonomiska krisen. I denna broschyr presenteras Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG), som medfinansierar stöd till arbetstagare i EU som förlorat jobbet vid nedläggning av ett stort företag, massuppsägningar eller flytt av produktion till ett land utanför EU. Genom personligt utformade stödåtgärder, som handläggs av regionala eller nationella myndigheter, får de som är berättigade till EFG‑stöd hjälp att hitta ett nytt jobb eller starta eget.

12/06/2014

Social Agenda 37 - The new European Social Fund  (12/06/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-037-EN-N

This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

01/02/2013

Social Agenda 32 - Employment and social analysis  (01/02/2013)

Catalog N. :KE-AF-12-032-EN-C

A silent revolution is underway in the field of employment and social data collection and analysis, giving a much more vivid picture of what people are going through and how they are evolving over time. This issue of Social Agenda focuses on the methodology of data collection and its political consequences. For the EU to reach its objective of generating inclusive growth by 2020, social policy must be considered not so much in terms of expenditure but rather as an investment in Europe's most precious asset: its own people or, as economists would say, its "human capital". Social Agenda is available in English, French and German.

05/01/2012

Europeiska fonden för justering för globaliseringseff ekter i praktiken  (05/01/2012)

Catalog N. :KE-31-11-404-SV-C

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter medfinansierar åtgärder för att hjälpa de arbetstagare som har drabbats av massuppsägningar vid ett enda företag eller i en enda sektor, eller i två regioner som gränsar till varandra, att hitta nya arbeten. Den här broschyren beskriver fondens åtgärder i fem EU-medlemsstater. Den innehåller även intervjuer med människor som antingen har dragit nytta av åtgärderna eller som har deltagit i genomförande av dem. Denna publikation finns i tryck på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla officiella EU-språk.

05/03/2010

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - Förlorat jobbet? EFG kan kanske hjälpa dig  (05/03/2010)

Catalog N. :KE-31-09-244-SV-N

EFG har inrättats för att finansiera individuellt stöd till arbetstagare. Fonden är inriktad på skräddarsydda åtgärder som utformas för att hjälpa arbetstagare att så snabbt som möjligt återgå till anställning.

01/12/2009

"EGF: solidarity in the face of change"  (01/12/2009)

Catalog N. :KE-31-09-125-EN-P

Poster "EGF: solidarity in the face of change" available in all EU-official languages.

27/03/2009

Social Agenda 20 - Weathering the storm - Supporting the EU job market  (27/03/2009)

Catalog N. :KE-AF-08-020-EN-C

This issue's "Special feature" looks at the ways in which EU employment and social policy can help cushion the impact of the crisis, in particular on the labour market, thanks to a targeted use of existing instruments such as the European Social Fund and the Globalization Adjustment Fund (p. 18). This magazine is available in English, French and German.

14/07/2008

Social Agenda no.17: Migration: the changing face of Europe  (14/07/2008)

Catalog N. :KE-AF-08-017-EN-C

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy?( p. 4). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business.

15/02/2008

Social Agenda no.16: The European Globalisation adjustment Fund: one year on  (15/02/2008)

Catalog N. :KE-AF-06-016-EN-C, ISSN: 1682-7783

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy? (pp.15 to 20). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business. The magazine is available in English, French and German.