Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

 • 23/09/2015

  EGF - Key Achievements 2013-2014

  The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was set up in 2006 to express EU solidarity with workers affected by mass redundancies triggered by shifting world trade patterns. The scope of the Fund was later widened to include also mass lay-offs caused by the Economic and Financial Crisis. Between 2007 and 2014, the European Commission approved 134 EGF applications from Member States, who requested EUR 561.1 million to support 122 121 redundant workers. The EGF measures are delivered in a combination of projects run by national and/or regional authorities. This leaflet seeks to highlight activities supported by the EGF in 2013-14. The information presented is based on the Biennial Report on the EGF which the Commission submitted to the European Parliament and the Council on 22 July 2015.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 29/10/2014

  Europeiska Fonden för justering för Globaliseringseffekter - Solidaritet inför förändring

  Sysselsättningsnivåerna i hela EU har minskat till följd av globaliseringen och den internationella finansiella och ekonomiska krisen. I denna broschyr presenteras Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG), som medfinansierar stöd till arbetstagare i EU som förlorat jobbet vid nedläggning av ett stort företag, massuppsägningar eller flytt av produktion till ett land utanför EU. Genom personligt utformade stödåtgärder, som handläggs av regionala eller nationella myndigheter, får de som är berättigade till EFG‑stöd hjälp att hitta ett nytt jobb eller starta eget.

 • 12/06/2014

  Social Agenda 37 - The new European Social Fund

  This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

 • 01/02/2013

  Social Agenda 32 - Employment and social analysis

  A silent revolution is underway in the field of employment and social data collection and analysis, giving a much more vivid picture of what people are going through and how they are evolving over time. This issue of Social Agenda focuses on the methodology of data collection and its political consequences. For the EU to reach its objective of generating inclusive growth by 2020, social policy must be considered not so much in terms of expenditure but rather as an investment in Europe's most precious asset: its own people or, as economists would say, its "human capital". Social Agenda is available in English, French and German.

 • 05/01/2012

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseff ekter i praktiken

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter medfinansierar åtgärder för att hjälpa de arbetstagare som har drabbats av massuppsägningar vid ett enda företag eller i en enda sektor, eller i två regioner som gränsar till varandra, att hitta nya arbeten. Den här broschyren beskriver fondens åtgärder i fem EU-medlemsstater. Den innehåller även intervjuer med människor som antingen har dragit nytta av åtgärderna eller som har deltagit i genomförande av dem. Denna publikation finns i tryck på engelska, franska och tyska och i elektroniskt format på alla officiella EU-språk.