Navigācijas ceļš

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF)

 • 23/09/2015

  EGF - Key Achievements 2013-2014

  The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was set up in 2006 to express EU solidarity with workers affected by mass redundancies triggered by shifting world trade patterns. The scope of the Fund was later widened to include also mass lay-offs caused by the Economic and Financial Crisis. Between 2007 and 2014, the European Commission approved 134 EGF applications from Member States, who requested EUR 561.1 million to support 122 121 redundant workers. The EGF measures are delivered in a combination of projects run by national and/or regional authorities. This leaflet seeks to highlight activities supported by the EGF in 2013-14. The information presented is based on the Biennial Report on the EGF which the Commission submitted to the European Parliament and the Council on 22 July 2015.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 29/10/2014

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas Fonds

  Globalizācijas un pasaules finanšu un ekonomikas krīzes seku dēļ ir cietusi nodarbinātība visā Eiropā. Šī brošūra ir veltīta Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondam (EGF), kas līdzfinansē atbalstu ES darba ņēmējiem, kuri kļuvuši par bezdarbniekiem pēc liela uzņēmuma slēgšanas, masveida atlaišanas vai nozares ražošanas pārcelšanas ārpus ES. Reģionālo vai valsts iestāžu īstenotu individualizētu palīdzības pasākumu mērķis ir sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuri atbilst EGF palīdzības saņemšanas nosacījumiem, lai atrastu citu darbu vai uzsāktu savu uzņēmējdarbību.

 • 12/06/2014

  Social Agenda 37 - The new European Social Fund

  This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

 • 01/02/2013

  Social Agenda 32 - Employment and social analysis

  A silent revolution is underway in the field of employment and social data collection and analysis, giving a much more vivid picture of what people are going through and how they are evolving over time. This issue of Social Agenda focuses on the methodology of data collection and its political consequences. For the EU to reach its objective of generating inclusive growth by 2020, social policy must be considered not so much in terms of expenditure but rather as an investment in Europe's most precious asset: its own people or, as economists would say, its "human capital". Social Agenda is available in English, French and German.

 • 05/01/2012

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda pasākumi

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) līdzfinansē pasākumus, lai palīdzētu atrast jaunu darbu darba ņēmējiem, kas zaudēja darbu masveida atlaišanas rezultātā vienā uzņēmumā vai nozarē vienā vai divos kaimiņu reģionos. Šajā brošūrā ir sniegta pamatinformācija par EGF pasākumiem piecās ES dalībvalstīs. Tajā ir arī iekļautas intervijas ar cilvēkiem, kuri izmantoja pasākumu sniegtās priekšrocības vai kuri piedalījās šo pasākumu īstenošanā. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angliski, franciski un vāciski, bet elektroniskā veidā — visās citās oficiālajās ES valodās.