Navigācijas ceļš

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF)

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

23/09/2015

EGF - Key Achievements 2013-2014  (23/09/2015)

Catalog N. :KE-01-15-567-EN-N

The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was set up in 2006 to express EU solidarity with workers affected by mass redundancies triggered by shifting world trade patterns. The scope of the Fund was later widened to include also mass lay-offs caused by the Economic and Financial Crisis. Between 2007 and 2014, the European Commission approved 134 EGF applications from Member States, who requested EUR 561.1 million to support 122 121 redundant workers. The EGF measures are delivered in a combination of projects run by national and/or regional authorities. This leaflet seeks to highlight activities supported by the EGF in 2013-14. The information presented is based on the Biennial Report on the EGF which the Commission submitted to the European Parliament and the Council on 22 July 2015.

This publication is available only in electronic version in English.

29/10/2014

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas Fonds  (29/10/2014)

Catalog N. :KE-04-14-739-LV-N

Globalizācijas un pasaules finanšu un ekonomikas krīzes seku dēļ ir cietusi nodarbinātība visā Eiropā. Šī brošūra ir veltīta Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondam (EGF), kas līdzfinansē atbalstu ES darba ņēmējiem, kuri kļuvuši par bezdarbniekiem pēc liela uzņēmuma slēgšanas, masveida atlaišanas vai nozares ražošanas pārcelšanas ārpus ES. Reģionālo vai valsts iestāžu īstenotu individualizētu palīdzības pasākumu mērķis ir sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kuri atbilst EGF palīdzības saņemšanas nosacījumiem, lai atrastu citu darbu vai uzsāktu savu uzņēmējdarbību.

12/06/2014

Social Agenda 37 - The new European Social Fund  (12/06/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-037-EN-N

This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

01/02/2013

Social Agenda 32 - Employment and social analysis  (01/02/2013)

Catalog N. :KE-AF-12-032-EN-C

A silent revolution is underway in the field of employment and social data collection and analysis, giving a much more vivid picture of what people are going through and how they are evolving over time. This issue of Social Agenda focuses on the methodology of data collection and its political consequences. For the EU to reach its objective of generating inclusive growth by 2020, social policy must be considered not so much in terms of expenditure but rather as an investment in Europe's most precious asset: its own people or, as economists would say, its "human capital". Social Agenda is available in English, French and German.

05/01/2012

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda pasākumi  (05/01/2012)

Catalog N. :KE-31-11-404-LV-C

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) līdzfinansē pasākumus, lai palīdzētu atrast jaunu darbu darba ņēmējiem, kas zaudēja darbu masveida atlaišanas rezultātā vienā uzņēmumā vai nozarē vienā vai divos kaimiņu reģionos. Šajā brošūrā ir sniegta pamatinformācija par EGF pasākumiem piecās ES dalībvalstīs. Tajā ir arī iekļautas intervijas ar cilvēkiem, kuri izmantoja pasākumu sniegtās priekšrocības vai kuri piedalījās šo pasākumu īstenošanā. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angliski, franciski un vāciski, bet elektroniskā veidā — visās citās oficiālajās ES valodās.

05/03/2010

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds - Esat pazaudējis darbu? Iespējams, ka EGF jums varēs palīdzēt!  (05/03/2010)

Catalog N. :KE-31-09-244-LV-N

EGF ir īpaši izveidots, lai finansētu individualizētu atbalstu darbiniekiem. Fonds galveno uzmanību pievērš individuāli pielāgotiem pasākumiem, kuru mērķis ir palīdzēt darbiniekiem atgūt savu darbavietu pēc iespējas ātrāk.

01/12/2009

"EGF: solidarity in the face of change"  (01/12/2009)

Catalog N. :KE-31-09-125-EN-P

Poster "EGF: solidarity in the face of change" available in all EU-official languages.

27/03/2009

Social Agenda 20 - Weathering the storm - Supporting the EU job market  (27/03/2009)

Catalog N. :KE-AF-08-020-EN-C

This issue's "Special feature" looks at the ways in which EU employment and social policy can help cushion the impact of the crisis, in particular on the labour market, thanks to a targeted use of existing instruments such as the European Social Fund and the Globalization Adjustment Fund (p. 18). This magazine is available in English, French and German.

14/07/2008

Social Agenda no.17: Migration: the changing face of Europe  (14/07/2008)

Catalog N. :KE-AF-08-017-EN-C

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy?( p. 4). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business.

15/02/2008

Social Agenda no.16: The European Globalisation adjustment Fund: one year on  (15/02/2008)

Catalog N. :KE-AF-06-016-EN-C, ISSN: 1682-7783

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy? (pp.15 to 20). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business. The magazine is available in English, French and German.