Cosán nascleanúna

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF)

Tabhair faoi deara nach mbeidh foilseacháin áirithe ar fáil ach amháin i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis.

Na doiciméid is déanaí

23/09/2015

EGF - Key Achievements 2013-2014  (23/09/2015)

Catalóg N. :KE-01-15-567-EN-N

The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was set up in 2006 to express EU solidarity with workers affected by mass redundancies triggered by shifting world trade patterns. The scope of the Fund was later widened to include also mass lay-offs caused by the Economic and Financial Crisis. Between 2007 and 2014, the European Commission approved 134 EGF applications from Member States, who requested EUR 561.1 million to support 122 121 redundant workers. The EGF measures are delivered in a combination of projects run by national and/or regional authorities. This leaflet seeks to highlight activities supported by the EGF in 2013-14. The information presented is based on the Biennial Report on the EGF which the Commission submitted to the European Parliament and the Council on 22 July 2015.

This publication is available only in electronic version in English.

29/10/2014

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú  (29/10/2014)

Catalóg N. :KE-04-14-739-GA-N

Tháinig laghdú ar an fhostaíocht ar fud na hEorpa mar gheall ar an domhandú agus ar an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch. Pléitear sa bhileog faisnéise seo leis an Chiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD), a chómhaoiníonn tacaíocht d’oibrithe AE a chailleann a bpoist nuair a dhúntar cuideachta mhór, nuair a dhéantar iomarcaíocht ar líon mór oibrithe nó nuair a aistrítear táirgeadh ón AE chuig tír eile lasmuigh den AE. Cuirtear bearta cúnaimh pearsantaithe ar fáil trí údaráis réigiúnacha nó náisiúnta agus féachtar leis na bearta seo cabhrú le daoine atá incháilithe le haghaidh tacaíochta CECD chun post eile a fháil nó chun a ngnólacht féin a chur ar bun.

12/06/2014

Social Agenda 37 - The new European Social Fund  (12/06/2014)

Catalóg N. :KE-AF-13-037-EN-N

This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

01/02/2013

Social Agenda 32 - Employment and social analysis  (01/02/2013)

Catalóg N. :KE-AF-12-032-EN-C

A silent revolution is underway in the field of employment and social data collection and analysis, giving a much more vivid picture of what people are going through and how they are evolving over time. This issue of Social Agenda focuses on the methodology of data collection and its political consequences. For the EU to reach its objective of generating inclusive growth by 2020, social policy must be considered not so much in terms of expenditure but rather as an investment in Europe's most precious asset: its own people or, as economists would say, its "human capital". Social Agenda is available in English, French and German.

05/01/2012

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú i mbun Gníomhaíochta  (05/01/2012)

Catalóg N. :KE-31-11-404-GA-C

Leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) déantar bearta a chómhaoiniú chun cabhrú le hoibrithe poist nua a fháil, ar oibrithe iad lenar bhain iomarcaíochtaí ar scála mór ó ghnóthas nó ó earnáil amháin laistigh den réigiún céanna nó laistigh de dhá réigiún thadhlacha. Sa bhróisiúr seo cuirtear faisnéis chúlra ar fáil maidir le gníomhaíochtaí an CECD i gcúig Bhallstát de chuid an AE. Tá agallaimh ann freisin le daoine a bhain leas as na bearta nó a raibh baint acu le cur chun feidhme na mbeart. Tá leagan clóite den fhoilseachán seo ar fáil i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis agus tá fáil air i leagan leictreonach i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE.

05/03/2010

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú - Post caillte agat? B’fhéidir go bhféadfadh an CECD cabhrú leat.  (05/03/2010)

Catalóg N. :KE-31-09-244-GA-N

Bunaíodh an CECD le tacaíocht aonair a mhaoiniú ar son oibrithe. Díríonn an Ciste ar ghníomhaíochtaí a cheaptar go speisialta chun cuidiú a thabhairt d’oibrithe post a fháil arís chomh luath agus is féidir.

01/12/2009

"EGF: solidarity in the face of change"  (01/12/2009)

Catalóg N. :KE-31-09-125-EN-P

Poster "EGF: solidarity in the face of change" available in all EU-official languages.

27/03/2009

Social Agenda 20 - Weathering the storm - Supporting the EU job market  (27/03/2009)

Catalóg N. :KE-AF-08-020-EN-C

This issue's "Special feature" looks at the ways in which EU employment and social policy can help cushion the impact of the crisis, in particular on the labour market, thanks to a targeted use of existing instruments such as the European Social Fund and the Globalization Adjustment Fund (p. 18). This magazine is available in English, French and German.

14/07/2008

Social Agenda no.17: Migration: the changing face of Europe  (14/07/2008)

Catalóg N. :KE-AF-08-017-EN-C

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy?( p. 4). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business.

15/02/2008

Social Agenda no.16: The European Globalisation adjustment Fund: one year on  (15/02/2008)

Catalóg N. :KE-AF-06-016-EN-C, ISSN: 1682-7783

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy? (pp.15 to 20). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business. The magazine is available in English, French and German.