Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)

 • 23/09/2015

  EGF - Key Achievements 2013-2014

  The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was set up in 2006 to express EU solidarity with workers affected by mass redundancies triggered by shifting world trade patterns. The scope of the Fund was later widened to include also mass lay-offs caused by the Economic and Financial Crisis. Between 2007 and 2014, the European Commission approved 134 EGF applications from Member States, who requested EUR 561.1 million to support 122 121 redundant workers. The EGF measures are delivered in a combination of projects run by national and/or regional authorities. This leaflet seeks to highlight activities supported by the EGF in 2013-14. The information presented is based on the Biennial Report on the EGF which the Commission submitted to the European Parliament and the Council on 22 July 2015.

  This publication is available only in electronic version in English.

 • 29/10/2014

  Eυρωπαϊκó Tαμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Η αλληλεγγύη αντιμέτ ωπη με την αλλαγή

  Η απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη πλήττεται από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το φυλλάδιο αυτό επικεντρώνεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που συγχρηματοδοτεί υποστήριξη στους εργαζομένους της ΕΕ που μένουν άνεργοι μετά το κλείσιμο μιας μεγάλης εταιρείας, κατόπιν πολλαπλών απολύσεων ή όταν η παραγωγή σε έναν τομέα μεταφέρεται εκτός της ΕΕ. Εξατομικευμένα μέτρα βοήθειας, μέσω περιφερειακών ή εθνικών αρχών, έχουν στόχο να βοηθήσουν εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις για στήριξη από το ΕΤΠ να βρουν άλλη δουλειά ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

 • 12/06/2014

  Social Agenda 37 - The new European Social Fund

  This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

 • 01/02/2013

  Social Agenda 32 - Employment and social analysis

  A silent revolution is underway in the field of employment and social data collection and analysis, giving a much more vivid picture of what people are going through and how they are evolving over time. This issue of Social Agenda focuses on the methodology of data collection and its political consequences. For the EU to reach its objective of generating inclusive growth by 2020, social policy must be considered not so much in terms of expenditure but rather as an investment in Europe's most precious asset: its own people or, as economists would say, its "human capital". Social Agenda is available in English, French and German.

 • 05/01/2012

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση εν δράσει

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συγχρηματοδοτεί μέτρα για την υποστήριξη εργαζομένων, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα μαζικών απολύσεων από επιχειρήσεις ή τομείς στην ίδια ή σε δύο συνορεύουσες περιοχές, προκειμένου να εξασφαλίσουν νέες θέσεις εργασίας. Το παρόν φυλλάδιο παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΕΤΠ σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν επωφεληθεί από τα μέτρα ή έχουν λάβει μέρος στην εφαρμογή τους. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.