Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ)

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Τελευταίες προσθήκες

23/09/2015

EGF - Key Achievements 2013-2014  (23/09/2015)

Catalog N. :KE-01-15-567-EN-N

The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was set up in 2006 to express EU solidarity with workers affected by mass redundancies triggered by shifting world trade patterns. The scope of the Fund was later widened to include also mass lay-offs caused by the Economic and Financial Crisis. Between 2007 and 2014, the European Commission approved 134 EGF applications from Member States, who requested EUR 561.1 million to support 122 121 redundant workers. The EGF measures are delivered in a combination of projects run by national and/or regional authorities. This leaflet seeks to highlight activities supported by the EGF in 2013-14. The information presented is based on the Biennial Report on the EGF which the Commission submitted to the European Parliament and the Council on 22 July 2015.

This publication is available only in electronic version in English.

29/10/2014

Eυρωπαϊκó Tαμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Η αλληλεγγύη αντιμέτ ωπη με την αλλαγή  (29/10/2014)

Catalog N. :KE-04-14-739-EL-N

Η απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη πλήττεται από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Το φυλλάδιο αυτό επικεντρώνεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που συγχρηματοδοτεί υποστήριξη στους εργαζομένους της ΕΕ που μένουν άνεργοι μετά το κλείσιμο μιας μεγάλης εταιρείας, κατόπιν πολλαπλών απολύσεων ή όταν η παραγωγή σε έναν τομέα μεταφέρεται εκτός της ΕΕ. Εξατομικευμένα μέτρα βοήθειας, μέσω περιφερειακών ή εθνικών αρχών, έχουν στόχο να βοηθήσουν εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις για στήριξη από το ΕΤΠ να βρουν άλλη δουλειά ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

12/06/2014

Social Agenda 37 - The new European Social Fund  (12/06/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-037-EN-N

This issue of Social Agenda looks at the new European Social Fund and European Globalisation Adjustment Fund. It highlights the on-going public consultation on how the EU's growth and jobs strategy is going and presents initiatives to make EURES a more pro-active cross-EU job placement tool, manage better company or public service restructuring and ensure quality traineeships. And who are the missing entrepreneurs? Available in English, French and German, also in print.

01/02/2013

Social Agenda 32 - Employment and social analysis  (01/02/2013)

Catalog N. :KE-AF-12-032-EN-C

A silent revolution is underway in the field of employment and social data collection and analysis, giving a much more vivid picture of what people are going through and how they are evolving over time. This issue of Social Agenda focuses on the methodology of data collection and its political consequences. For the EU to reach its objective of generating inclusive growth by 2020, social policy must be considered not so much in terms of expenditure but rather as an investment in Europe's most precious asset: its own people or, as economists would say, its "human capital". Social Agenda is available in English, French and German.

05/01/2012

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση εν δράσει  (05/01/2012)

Catalog N. :KE-31-11-404-EL-C

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συγχρηματοδοτεί μέτρα για την υποστήριξη εργαζομένων, οι οποίοι έχουν πέσει θύματα μαζικών απολύσεων από επιχειρήσεις ή τομείς στην ίδια ή σε δύο συνορεύουσες περιοχές, προκειμένου να εξασφαλίσουν νέες θέσεις εργασίας. Το παρόν φυλλάδιο παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΕΤΠ σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν επωφεληθεί από τα μέτρα ή έχουν λάβει μέρος στην εφαρμογή τους. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

05/03/2010

ΕυρωπαϊκO Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Χάσατε τη δουλειά σας; Το ΕΤΠ μπορεί να σας βοηθήσει  (05/03/2010)

Catalog N. :KE-31-09-244-EL-N

Το ΕΤΠ ιδρύθηκε με σκοπό να χρηματοδοτήσει την εξατομικευμένη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν. Το Ταμείο επικεντρώνεται σε προσαρμοσμένες δράσεις που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να επανακτήσουν τη θέση τους στην απασχόληση το συντομότερο δυνατό.

01/12/2009

"EGF: solidarity in the face of change"  (01/12/2009)

Catalog N. :KE-31-09-125-EN-P

Poster "EGF: solidarity in the face of change" available in all EU-official languages.

27/03/2009

Social Agenda 20 - Weathering the storm - Supporting the EU job market  (27/03/2009)

Catalog N. :KE-AF-08-020-EN-C

This issue's "Special feature" looks at the ways in which EU employment and social policy can help cushion the impact of the crisis, in particular on the labour market, thanks to a targeted use of existing instruments such as the European Social Fund and the Globalization Adjustment Fund (p. 18). This magazine is available in English, French and German.

14/07/2008

Social Agenda no.17: Migration: the changing face of Europe  (14/07/2008)

Catalog N. :KE-AF-08-017-EN-C

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy?( p. 4). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business.

15/02/2008

Social Agenda no.16: The European Globalisation adjustment Fund: one year on  (15/02/2008)

Catalog N. :KE-AF-06-016-EN-C, ISSN: 1682-7783

The latest issue of Social Agenda takes a detailed look at the first year of the European Globalisation adjustment Fund: how many applications has the Commission received so far; how does the process work; and what is the EGF doing to help workers find employment again after redundancy? (pp.15 to 20). Other articles look at undeclared work, workers' mobility and the reasons why so few women ever make it to the top echelons of European business. The magazine is available in English, French and German.