Navigačný riadok

ESF - Európsky sociálny fond

 • 31/03/2017

  Social Agenda 47 – European Social Fund - Investing in people since 1957

  The European Social Fund is sixty years old, like the Rome Treaty which created the European Economic Community. This issue of Social Agenda focuses on what it has achieved so far. As the mid-term interview with European Commissioner Marianne Thyssen in this same issue shows, human capital investment is also key to implementing the latest EU-level employment and social policy developments: The New Skills Agenda for Europe, the Youth Guarantee, the customised pathway put in place for the long-term unemployed, the Action Plan for welcoming third-country nationals including asylum-seekers and refugees, the European Semester Recommendations etc. Looking ahead, Social Agenda n°47 also explains how the European Pillar of Social Rights is taking shape.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 27/01/2017

  The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020

  This study provides an evidence-based review of EU countries' strategic choices in the programming of the European Social Fund. This EU-level report was prepared on the basis of 28 country factsheets. The summary analysis aggregates the variables collected in the country factsheets in order to provide EU level figures. This cross-country analysis also allows to compare the solutions adopted by Member States and clusters of Member States and region, and to identify the main trends across the EU.

 • 16/12/2016

  Európsky sociálny fond – Investovanie do ľudí

  V tejto brožúre je opísaný spôsob, akým sa v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) podporujú ľudia, ktorí by inak nemali možnosť zúčastniť sa odbornej prípravy, získať kvalifikáciu a dobré pracovné miesto. Fond má vďaka svojej veľkosti a rozsahu veľký vplyv na pracovný trh a na celkovú spoločnosť. V niektorých krajinách pochádza približne 90 % skutočných výdavkov na opatrenia týkajúce sa pracovného trhu z ESF. Fond predstavuje hlavný nástroj EÚ na dosiahnutie jej cieľov týkajúcich sa zvyšovania zamestnanosti, znižovania chudoby a zlepšovania výsledkov v oblasti vzdelávania v Únii.

  V publikácii sa vysvetľuje spôsob fungovania ESF, predstavujú sa v nej doterajšie výsledky dosiahnuté od obdobia financovania 2007 – 2013 a niekoľko príkladov zo skutočného života, ako sa v rámci fondu pomohlo miliónom osôb, ktoré každoročne podporuje.