Cosán nascleanúna

CSE - Ciste Sóisialta na hEorpa

 • 31/03/2017

  Social Agenda 47 – European Social Fund - Investing in people since 1957

  The European Social Fund is sixty years old, like the Rome Treaty which created the European Economic Community. This issue of Social Agenda focuses on what it has achieved so far. As the mid-term interview with European Commissioner Marianne Thyssen in this same issue shows, human capital investment is also key to implementing the latest EU-level employment and social policy developments: The New Skills Agenda for Europe, the Youth Guarantee, the customised pathway put in place for the long-term unemployed, the Action Plan for welcoming third-country nationals including asylum-seekers and refugees, the European Semester Recommendations etc. Looking ahead, Social Agenda n°47 also explains how the European Pillar of Social Rights is taking shape.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 - Comparative analysis between Thematic Objective 11, Plans for strengthening the administrative capacity and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund

  The first volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" is a comparative analysis between Thematic Objective 11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Plans for strengthening the administrative capacity (PRA) and Technical Assistance in the Operational Programmes of the European Social Fund. The comparative analysis focuses on the TO11 strategic framework, its complementarities with TO2 and its synergies with the actions foreseen in the TA and PRA.

 • 09/02/2017

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 – Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA

  Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020 Summaries of TO11 interventions, Technical Assistance and PRA"

  The second volume of the study "Planning the institutional capacity building interventions in Italy in the ESF 2014-2020" includes summaries that identify, for each ESF Operational Programme, the main information concerning actions and resources dedicated to TO11 of the ESI Funds (Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration), Technical Assistance and foreseen in the Plans for strengthening the administrative capacity (PRA).

 • 27/01/2017

  The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020

  This study provides an evidence-based review of EU countries' strategic choices in the programming of the European Social Fund. This EU-level report was prepared on the basis of 28 country factsheets. The summary analysis aggregates the variables collected in the country factsheets in order to provide EU level figures. This cross-country analysis also allows to compare the solutions adopted by Member States and clusters of Member States and region, and to identify the main trends across the EU.

 • 16/12/2016

  Ciste Sóisialta na hEorpa – Ag déanamh infheistíochta i ndaoine

  Déantar cur síos sa bhróisiúr seo ar mar a thacaíonn tionscadail de chuid Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) le daoine a d’fhéadfadh nach mbeadh an deis acu murach sin chun dul faoi oiliúint, cáilíochtaí a bhaint amach agus poist mhaithe a aimsiú. Mar gheall ar a mhéid agus a raon feidhme, tá tionchar mór ag an gCiste ar an margadh saothair agus ar an tsochaí i gcoitinne. I roinnt tíortha, is ó CSE a thagann thart ar 90 % den chaiteachas iarbhír ar bhearta a bhaineann leis an margadh saothair. Is é an Ciste príomhionstraim AE chun a spriocanna a chomhlíonadh i dtaobh borradh a chur faoin bhfostaíocht, an bhochtaineacht a laghdú agus feabhas a chur ar ghnóthachtáil oideachasúil ar fud an Aontais.

  Mínítear san fhoilseachán conas mar a fheidhmíonn CSE, cuirtear i láthair torthaí atá bainte amach go dtí seo sa tréimhse cistithe 2007-2013 agus roinnt samplaí den chaoi inar chuidigh sé le roinnt de na milliúin duine lena dtacaíonn sé gach uile bhliain.