Cosán nascleanúna

Fístéipeanna

Níl an fhaisnéis seo ar fáil sa teanga roghnaithe. Roghnaigh leagan teanga eile.

 bg  cs  da  de  et  el  en  es  fr  hr  it  lv  lt  hu  mt  nl  pl  pt  ro  sk  sl  fi  sv

Ár mbeartas teanga

Cloíonn an suíomh Gréasáin seo leis na treoirlínte ginearálta teanga atá leagtha amach le haghaidh EUROPA. Déanaimid iarracht a mhéad faisnéise is féidir a fhoilsiú in 24 teanga an AE. Ach i ngeall ar laincisí aistriúcháin agus íogaireacht ama roinnt míreanna (nuacht, mar shampla), gheofar roinnt faisnéise i mBéarla, sa bhFraincis agus sa Ghearmáinis amháin.

Tá an reachtaíocht agus gach doiciméad oifigiúil ar fáil i ngach teanga de chuid an AE ó shuíomh EUR-Lex an Choimisiúin Eorpaigh.

Agenda for new skills and jobs

Agenda for new skills and jobs

This initiative is how the Commission will help the EU reach its employment target for 2020: 75% of the working-age population (20-64 years) in work.

Ar fáil in   ensv

 • Fad ama: 2'46''
 • Dáta: Oct 2011
 • Tuairimí: 18466
 
Second Annual Convention of the European Platform Against Poverty and Social Exclusion

Second Annual Convention of the European Platform Against Poverty and Social Exclusion

Second Annual Convention of the European Platform Against Poverty and Social Exclusion

Ar fáil in   en

 • Fad ama: 4'45''
 • Dáta: Dec 2012
 • Tuairimí: 6175
 
European Job Days 2012

European Job Days 2012

European Job Days are dynamic recruitment events that bring jobseekers and employers together.

Ar fáil in   en

 • Fad ama: 5'
 • Dáta: Nov 2012
 • Tuairimí: 679
 
European Work Councils

European Work Councils

Restructuring, relocation and outsourcing have consequences on employment and working conditions.

Ar fáil in   deenfr

 • Fad ama: 24''
 • Dáta: Jun 2011
 • Tuairimí: 508
 
European Year 2012

European Year 2012

This short film encapsulates the achievements of the European Year 2012 for active ageing and solidarity between generations, which mobilised thousands of people all across the European Union.

Ar fáil in   en

 • Fad ama: 2'06''
 • Dáta: Dec 2012
 • Tuairimí: 221
 

  Páirtigh

 • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+