Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Att arbeta i ett annat EU-land

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

Nya publikationer

27/07/2016

EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons  (27/07/2016)

Catalog N. :KE-01-16-587-EN-N

If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

09/05/2015

Ditt första Eures-jobb - bipacksedel 2015  (09/05/2015)

Catalog N. :KE-04-14-956-SV-C

09/05/2015

Handbok för arbetsgivare & arbetssökande  (09/05/2015)

Catalog N. :KE-04-14-955-SV-N

Eures-jobb är ett EU-finansierat initiativ för att
• hjälpa unga européer att hitta arbete, praktikplats eller lärlingsplats i ett annat EU- eller Efta/EES-land,
• hjälpa små och medelstora företag och andra arbetsgivare att få ökad tillgång till en större talangpool.
En praktisk handbok om …
• krav för att vara berättigad att söka och hur man ansöker,
• hur man blir jobbinriktad och hur man söker ekonomiskt stöd,
• var man hittar mer information.
Börja leta efter ditt första Eures-jobb redan i dag!
Denna publikation finns endast som elektronisk utgåva och publiceras på alla officiella EU-språk,
samt isländska och norska.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ÄR DU REDO ATT TA STEGET? Allt du behöver veta om att leva och arbeta utomlands – och lite till  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-30-12-898-SV-C

Den här broschyren riktar sig till alla som funderar på att flytta utomlands för att jobba eller bli så kallade gränsarbetare som dagpendlar till jobbet i ett grannland. Här får du tips om hur man söker jobb i var och en av Europeiska unionens medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Alla dessa länder har ingått ett avtal som gör det möjligt för deras respektive medborgare att både resa till de andra länderna och arbeta där. Denna publikation finns tillgänglig i tryckt format och som e-bok på alla officiella EU-språk samt isländska och norska.

30/07/2013

Social Agenda 34 - Free movement of EU workers  (30/07/2013)

Catalog N. :KE-AF-13-034-EN-C

Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

24/07/2013

Rekrytera i europa - en vägledning för arbetsgivare  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-32-12-217-SV-C

Cirka tre procent av européerna bor och arbetar i en annan medlemsstat än sitt hemland. De för med sig andra kunskaper och nya perspektiv till arbetsplatserna, och arbetsgivarna får ett större urval och bättre möjligheter att hitta de mest lämpade kandidaterna. I den här vägledningen får du veta lite mer om vad det innebär att rekrytera utomlands och hur man går till väga. Denna publikation finns tillgänglig i tryckt format på alla officiella EU-språk samt isländska och norska.

24/07/2013

Hitta arbete i Europa - en vägledning för arbetssökande  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-30-12-897-SV-C

Att bo och arbeta i ett annat land är en spännande möjlighet för européer i alla åldrar. Fler och fler inser fördelarna med att ha yrkeserfarenhet från ett annat europeiskt land. Ändå är det fortfarande bara tre procent av européerna som bor och arbetar i en annan medlemsstat än sitt hemland. Men genom att arbeta utomlands, även under en kort period, kan du avsevärt öka dina kunskaper och din kompetens samt dina chanser att hitta ett bättre arbete i hemlandet. I den här vägledningen får du lära dig lite mer om hur man kan hitta ett jobb utomlands och hur man går till väga. Denna publikation finns tillgänglig i tryckt format på alla officiella EU-språk samt isländska och norska.

28/06/2013

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union No6  (28/06/2013)

Catalog N. :KE-XD-13-001-EN-N

The sixth edition of the Online Journal follows the European Commission’s recent adoption of a proposal for a Directive, which looks at ways to improve the application of worker’s rights in the EU. The proposed legislation seeks to increase this effectiveness, through a better application of EU law on people’s rights to work in another Member State. Within this context three different experts in the field offer their insights into the current situation, with a specific focus on the dynamics of contemporary forms of intra-EU mobility and ambiguities that currently exist in the rules on access to social assistance benefits for EU citizens when abroad. This online journal is available in English only.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+