Navigačný riadok

Práca v inej krajine EÚ

Práca v inej krajine EÚ

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

Najnovšie publikácie

04/08/2014

Tvoje prvé pracovné miesto EURES - sprievodca  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-SK-N

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je iniciatíva, ktorú financuje EÚ s cieľom
• pomôcť mladým Európanom nájsť si prácu, prax alebo stáž v inej krajine EÚ;
• pomôcť zabezpečiť malým a stredným podnikom a iným zamestnávateľom prístup k širšej základni talentov.

V praktickej príručke sa píše...
• aké sú požiadavky oprávnenosti a ako sa prihlásiť;
• ako získať finančnú podporu;
• kde možno nájsť ďalšie informácie.

Začnite si hľadať svoje prvé pracovné miesto EURES už dnes!

Táto publikácia je dostupná v elektronickej verzii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

STE PRIPRAVENÍ SPRAVIT PRVÝ KROK? Co potrebujete vediet o živote a práci v zahranicí – a ešte ovela viac  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-SK-C

Táto brožúra je urcená pre každého, kto uvažuje o prestahovaní sa a živote a práci v zahranicí – alebo o dennom dochádzaní za prácou do susednej krajiny ako cezhranicný pracovník. Obsahuje tipy ako hladat a uchádzat sa o prácu v jednotlivých clenských štátoch Európskej únie a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajciarsku. Všetky tieto krajiny sa dohodli, že budú vzájomne umožnovat svojim obcanom cestovat a pracovat v ktorejkolvek z ostatných krajín. Táto publikácia je k dispozícii v tlacenej podobe a v elektronickej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ, ako aj v islandskom a nórskom jazyku.

30/07/2013

Social Agenda 34 - Free movement of EU workers  (30/07/2013)

Catalog N. : KE-AF-13-034-EN-C

Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

24/07/2013

Nábor zamestnancov v Európe - príručka pre zamestnávateľov  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-SK-C

Asi 3 % Európanov žije a pracuje v inom členskom štáte, než je krajina ich pôvodu. Na pracovisko prinášajú rôzne zručnosti a nový pohľad – a zamestnávateľom dávajú príležitosť vybrať zo širšej skupiny uchádzačov tých najvhodnejších zamestnancov. Táto príručka vám predstaví možnosti naboru zamestnancov zo zahraničia a prevedie vás potrebnými krokmi. Táto publikácia je dostupná v tlačenom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ, v islandčine a nórčine.

24/07/2013

Hľadanie zamestnania v Európe - príručka pre uchádzačov o zamestnanie  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-SK-C

Život a práca v zahraničí sú atraktívnou možnosťou pre Európanov všetkých vekových skupín. Čoraz viac ľudí si skutočne uvedomuje výhody získavania pracovných skúseností v innej európskej krajine. Napriek tomu stále len 3 % Európanov žije a pracuje v inom členskom štáte, ako je ich krajina pôvodu. Pritom práca v zahraničí, aj keď len na krátky čas, vám môže pomôcť výrazne zvýšiť úroveň zručností a zvýšiť vyhliadky na získanie lepšej práce vo vlastnej krajine. Táto príručka vám predstaví možnosti nájsť prácu v zahraničí a prevedie vás potrebnými krokmi. Táto publikácia je dostupná v tlačenom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ, v islandčine a nórčine.

28/06/2013

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union No6  (28/06/2013)

Catalog N. : KE-XD-13-001-EN-N

The sixth edition of the Online Journal follows the European Commission’s recent adoption of a proposal for a Directive, which looks at ways to improve the application of worker’s rights in the EU. The proposed legislation seeks to increase this effectiveness, through a better application of EU law on people’s rights to work in another Member State. Within this context three different experts in the field offer their insights into the current situation, with a specific focus on the dynamics of contemporary forms of intra-EU mobility and ambiguities that currently exist in the rules on access to social assistance benefits for EU citizens when abroad. This online journal is available in English only.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

13/02/2012

Tvoje prvé pracovné miesto cez EURES  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-SK-C

Tvoje prvé pracovné miesto cez EURES je novým systémom pracovnej mobility Európskej únie, cieľom ktorého je pomôcť mladým ľuďom s akoukoľvek kvalifikáciou nájsť si prácu a zamestnávateľom nájsť mladých zamestnancov. Tento leták poskytuje mladým uchádzačom o prácu a zamestnávateľom informácie o výhodách a podpore, ktoré môžu získať v rámci tohto systému. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+