Navigācijas ceļš

Darbs citā ES valstī

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

Jaunākās publikācijas

27/07/2016

EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons  (27/07/2016)

Catalog N. :KE-01-16-587-EN-N

If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

09/05/2015

Rokasgrāmata darba meklētājiem un darba devējiem 2015  (09/05/2015)

Catalog N. :KE-04-14-955-LV-N

Tava pirmā EURES darbavieta” ir ES finansēta iniciatīva, kuras mērķis ir
• palīdzēt Eiropas jauniešiem atrast darbu, stažēties vai iziet mācekļa praksi citā ES vai EBTA/EEZ valstī
• palīdzēt MVU un citiem darba devējiem piekļūt plašākam jauno talantu lokam
Praktiska rokasgrāmata, kurā
• izklāstīti atbilstības kritēriji un pieteikšanās procedūras
• paskaidrots, kā iegūt uz nodarbinātību vērstu finansiālo atbalstu
• norādīts, kur atrast plašāku informāciju
Sāciet meklēt savu pirmo EURES darbavietu jau šodien!

Šī publikācija ir pieejama tikai elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās,
kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ESAT GATAVS PARCELTIES? Kas jums jazina par dzivošanu un stradašanu arzemes — un daudz vairak  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-30-12-898-LV-C

Ši brošura ir paredzeta ikvienam, kurš plano parcelties uz dzivi un darbu arzemes vai ari ik dienu doties uz darbu cita valsti ka parrobežu darba _emejs. Taja ir ietverti ieteikumi par to, ka meklet darbu un ka pieteikties darbam jebkura Eiropas Savienibas dalibvalsti, ka ari Islande, Lihtenšteina, Norve_ija un Šveice. Visas minetas valstis ir vienojušas savstarpeji _aut viena otras pilso_iem ce_ot un stradat jebkura cita valsti. Ši publikacija ir pieejama drukata un e-gramatas formata visas ES oficialajas valodas, ka ari islandiešu un norve_u valoda.

30/07/2013

Social Agenda 34 - Free movement of EU workers  (30/07/2013)

Catalog N. :KE-AF-13-034-EN-C

Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

24/07/2013

Darbinieku meklēšana Eiropā - ceļvedis darba devējiem  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-32-12-217-LV-C

Aptuveni 3 % eiropiešu dzīvo un strādā citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Viņi ienes jaunas prasmes un citu skatījumu darba vietā, un viņi dod darba devējiem iespēju atrast piemērotākos darbiniekus, izvēloties no plašāka kandidātu loka. Šajā ceļvedī iepazīstināsim jūs ar iespēju pieņemt darbā darbiniekus no ārvalstīm un pastāstīsim par nepieciešamajām darbībām. Šīs publikācijas drukātais izdevums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

24/07/2013

Darba meklējumi Eiropā - Ceļvedis darba meklētājiem  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-30-12-897-LV-C

Dzīvošana un strādāšana citā valstī ir aizraujoša iespēja dažāda vecuma eiropiešiem. Cilvēki arvien vairāk atklāj priekšrocības, ko sniedz profesionālās pieredzes gūšana citā Eiropas valstī. Neskatoties uz to, vēl joprojām tikai 3 % eiropiešu dzīvo un strādā citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Taču pat īslaicīgs darbs ārvalstīs var būtiski uzlabot jūsu spējas un palielināt iespējas atrast labāku darbu savā valstī. Šajā ceļvedī iepazīstināsim jūs ar iespēju atrast darbu ārzemēs .Šīs publikācijas drukātais izdevums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

28/06/2013

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union No6  (28/06/2013)

Catalog N. :KE-XD-13-001-EN-N

The sixth edition of the Online Journal follows the European Commission’s recent adoption of a proposal for a Directive, which looks at ways to improve the application of worker’s rights in the EU. The proposed legislation seeks to increase this effectiveness, through a better application of EU law on people’s rights to work in another Member State. Within this context three different experts in the field offer their insights into the current situation, with a specific focus on the dynamics of contemporary forms of intra-EU mobility and ambiguities that currently exist in the rules on access to social assistance benefits for EU citizens when abroad. This online journal is available in English only.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”