Cosán nascleanúna

Ag obair i dtír eile de chuid an AE

Tabhair faoi deara nach mbeidh foilseacháin áirithe ar fáil ach amháin i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis.

Na doiciméid is déanaí

09/05/2015

Do chéad phost EURES - taflen 2015  (09/05/2015)

Catalóg N. :KE-04-14-956-GA-C

09/05/2015

Treoir d’Fhostóirí agus Cuardaitheoirí Poist 2015  (09/05/2015)

Catalóg N. :KE-04-14-955-GA-N

Is tionscnamh é “Do chéad phost EURES” arna mhaoiniú ag AE:
• a chabhraíonn le daoine óga de mhuintir na hEorpa post, cúrsa oiliúna nó printíseacht a fháil i dtír eile de chuid AE,
• a chabhraíonn le FBManna agus le fostóirí eile buíon níos leithne daoine éirimiúla a rochtain.
Treoir phraiticiúil a chumhdaíonn:
• riachtanais cháilitheachta agus conas iarratas a chur isteach,
• conas tacaíocht dírithe ar phost agus tacaíocht airgeadais a fháil,
• cá háit is féidir tuilleadh eolais a fháil.
Cuardaigh “Do chead phost EURES” inniu!

Cuirtear an foilseachán seo ar fáil i bhformáid leictreonach
i ngach teanga oifigiúla eile an AE chomh maith leis an Ioruais agus leis an Íoslainnis.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalóg N. :KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

AN bhFUIL TÚ RÉIDH CHUN AISTRIÚ ? An fhaisnéis riachtanach faoi mhaireachtáil agus faoi oibriú thar lear — agus go leor eile  (02/08/2013)

Catalóg N. :KE-30-12-898-GA-C

Tá an leabhrán seo ceaptha d’aon duine atá ag machnamh ar bhogadh chun maireachtáil agus oibriú thar lear — nó ar chomaitéireacht a dhéanamh chun oibriú i dtír chóngarach mar oibrí trasteorann. Cuimsítear ann leideanna faoi dhul ar thóir poist agus faoi iarratas a dhéanamh ar phost i ngach Ballstát den Aontas Eorpach, mar aon leis an Íoslainn, le Lichtinstéin, leis an Iorua agus leis an Eilvéis. Tá comhaontú i bhfeidhm sna tíortha uile seo faoina dtugtar cead dá gcuid saoránach taisteal go dtí na tíortha eile agus oibriú iontu. Tá an foilseachán seo ar fáil i gcló agus mar ríomhleabhar i ngach teanga oifigiúil de chuid AE chomh maith leis an Ioruais agus leis an Íoslainnis.

30/07/2013

Social Agenda 34 - Free movement of EU workers  (30/07/2013)

Catalóg N. :KE-AF-13-034-EN-C

Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

24/07/2013

Ag Earcú san Eoraip - treoir d’fhostóirí  (24/07/2013)

Catalóg N. :KE-32-12-217-GA-C

Tá thart ar 3 % de mhuintir na hEorpa ag maireachtáil agus ag obair i mBallstát difriúil óna dtír thionscnaimh. Tugann siad scileanna difriúla agus peirspictíocht úrnua chuig an láthair oibre — agus tugann siad deis d’fhostóirí na fostaithe is oiriúnaí a aimsiú ó linn iarrthóirí níos leithne. Tabharfaidh an treoir seo réamhrá duit ar earcú ó thar lear agus tógfar trí na céimeanna riachtanacha tú. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid phriontáilte i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE, mar aon le hIoruais agus Íoslainnis.

24/07/2013

Ag aimsiú poist san Eoraip - treoir don lucht cuardaigh fostaíochta  (24/07/2013)

Catalóg N. :KE-30-12-897-GA-C

Is deis iontach do gach duine as an Eoraip, is cuma cén aois iad, maireachtáil agus oibriú i dtír eile. Go deimhin, tá níos mó agus níos mó daoine ag aithint na mbuntáistí a bhaineann le taithí ghairmiúil a bhaint amach i dtír eile san Eoraip. Fós féin, níl ach thart ar 3 % de mhuintir na hEorpa ag maireachtáil agus ag obair i mBallstát nach é a dtír dhúchais. Trí bheith ag obair thar lear, fiú ar feadh tréimhsí gearra, is féidir leat do leibhéil scileanna a mhéadú go mór agus cur leis na seansanna a bheidh agat post níos fearr a aimsiú i do thír féin. Tabharfaidh an treoir seo réamhrá a thabhairt duit chun post a fháil thar lear. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid phriontáilte i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE, mar aon le hIoruais agus Íoslainnis.

28/06/2013

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union No6  (28/06/2013)

Catalóg N. :KE-XD-13-001-EN-N

The sixth edition of the Online Journal follows the European Commission’s recent adoption of a proposal for a Directive, which looks at ways to improve the application of worker’s rights in the EU. The proposed legislation seeks to increase this effectiveness, through a better application of EU law on people’s rights to work in another Member State. Within this context three different experts in the field offer their insights into the current situation, with a specific focus on the dynamics of contemporary forms of intra-EU mobility and ambiguities that currently exist in the rules on access to social assistance benefits for EU citizens when abroad. This online journal is available in English only.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalóg N. :KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

22/12/2011

FMW Online journal of free movement of workers No 3  (22/12/2011)

Catalóg N. :KE-XD-11-001-EN-N

FMW, the online Journal on free movement of workers within the European Union, is a twice-yearly publication coordinated by the network of experts on free movement of workers, through a Board of Advisors, under the supervision of the European Commission. Its aim is to develop academic interest and stimulate debate on this fundamental area of European law. In this third issue, past judgments of the Court of Justice of the European Union are at the heart of the authors' analysis. In the first contribution Koen Lenaerts, judge at the Court of Justice, explores how the Court has determined the existence of a cross-border element in the light of recent cases such as Rottmann, Ruiz Zambrano, and McCarthy. The second contribution by Camelia Toader, judge at the Court of Justice, together with her Legal Secretary Andrei Florea, points out certain key aspects pertaining to the development of the free movement of workers. The third contribution by Diane Roland, Senior Lecturer at Lincoln Law School, questions the coherency and consistency of interpretation of some recent cases of the Court in the field of freedom of movement of workers and education. If you are interested in contributing to the Journal, please contact us at: empl-freemovement@ec.europa.eu. This online Journal is available in English only.

    Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+