Navigatsioonitee

Töötamine teises ELi liikmesriigis

Tuleb arvestada sellega, et osad väljaanded võivad kättesaadavad olla vaid inglise, prantsuse või saksa keeles.

Viimati lisatud

27/07/2016

EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons  (27/07/2016)

Catalog N. :KE-01-16-587-EN-N

If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

09/05/2015

Juhend tööotsijatele ja tööandjatele 2015  (09/05/2015)

Catalog N. :KE-04-14-955-ET-N

„Sinu esimene EURESe töökoht” on Euroopa Liidu rahastatud algatus, mille eesmärk on
• aidata noortel eurooplastel leida töö-, praktika- või õpipoisiõppe võimalusi teistes ELi liikmesriikides;
• viia VKEd ja teised tööandjad kokku laiema kandidaatide ringiga.
Praktiline juhend, milles käsitletakse järgmisi teemasid:
• osalemisnõuded ja kuidas kandideerida;
• kuidas saada rahalist toetust;
• kust leida täpsemat teavet.
„Sinu esimene EURESe töökoht” ootab sind juba täna!

Käesolev väljaanne on saadaval elektroonilisel kujul kõigis ELi ametlikus keeles ning samuti
islandi ja norra keeles.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

Kas oled valmis minema välismaale tööle ? mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-30-12-898-ET-C

Brošüür on koostatud neile, kes kaaluvad välismaale elama ja tööle asumist või piiriülese töötajana iga päev naaberriiki tööle sõitmist. Siin on soovitused, kuidas otsida töökohta ja kandideerida tööle kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ning Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Kõik need riigid lubavad üksteise kodanikel siirduda elama teise riiki ja seal töötada. Käesolev trükis on avaldatud paberväljaande ja e-raamatuna kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning samuti islandi ja norra keeles.

30/07/2013

Social Agenda 34 - Free movement of EU workers  (30/07/2013)

Catalog N. :KE-AF-13-034-EN-C

Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

24/07/2013

Tööjõu värbamine Euroopas - Juhend tööandjatele  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-32-12-217-ET-C

Ligikaudu 3% Euroopa kodanikest elab ja töötab teises liikmesriigis kui oma päritoluriik. Nad rikastavad töökohta uute vaatenurkade ja oskustega ning pakuvad tööandjatele võimalust leida kõige sobivamaid töötajaid suure hulga kandidaatide hulgast. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas toimub töötajate otsimine välismaalt. Käesolev trükis on avaldatud kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning islandi ja norra keeles.

24/07/2013

Kuidas leida tööd Euroopas Juhend tööotsijatele  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-30-12-897-ET-C

Välismaal elamine ja töötamine on põnev võimalus igas vanuses eurooplaste jaoks. Üha rohkem inimesi mõistab, kui kasulik on omandada töökogemusi mõnes teises Euroopa riigis. Sellele vaatamata elab ja töötab vaid ligikaudu 3% Euroopa kodanikest mujal kui liikmesriigis, kust nad on pärit. Ajutine töö välismaal, isegi lühiajaline, aitab täiendada oskusi ja suurendada kodumaal parema töökoha leidmise võimalusi. Käesolev juhend kirjeldab, kuidas leida tööd välismaalt. Käesolev trükis on avaldatud kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ning islandi ja norra keeles.

28/06/2013

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union No6  (28/06/2013)

Catalog N. :KE-XD-13-001-EN-N

The sixth edition of the Online Journal follows the European Commission’s recent adoption of a proposal for a Directive, which looks at ways to improve the application of worker’s rights in the EU. The proposed legislation seeks to increase this effectiveness, through a better application of EU law on people’s rights to work in another Member State. Within this context three different experts in the field offer their insights into the current situation, with a specific focus on the dynamics of contemporary forms of intra-EU mobility and ambiguities that currently exist in the rules on access to social assistance benefits for EU citizens when abroad. This online journal is available in English only.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel