Διαδρομή πλοήγησης

Εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ

 • 21/02/2017

  2016 annual report on intra-EU labour mobility

  In 2015, almost 11.3 million EU citizens of working age were residing in a Member State other than their country of citizenship. This report presents an overview of mobility within the EU as well as of the economic integration of the mobile workers. In addition, report  focus this year on workers going back to their country of origin, and on the mobility at higher age (retired EU-movers).

 • 03/02/2017

  Η πρωτη σου εργασι μεσω του EURES – Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας – Έκδοση 2017

  Η «Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο να βοηθήσει: νεαρούς Ευρωπαίους να βρουν θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε άλλη χώρα της ΕΕ ή της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, τις ΜΜΕ και άλλους εργοδότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων. Ένας πρακτικός οδηγός που περιγράφει : τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής αίτησης, πώς θα λάβετε στήριξη προσανατολισμένη στην εργασία και χρηματοδοτική στήριξη, πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Αρχίστε σήμερα κιόλας την αναζήτηση της πρώτης σας εργασίας μέσω του EURES!

 • 27/07/2016

  EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons

  If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

 • 02/08/2013

  READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update

  This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

  To see other languages, clic here