Навигационна пътека

Работа в друга страна от ЕС

Моля, имайте предвид, че някои публикации може да са достъпни само на английски, френски и немски.

Последни публикации

27/07/2016

EURES European (online) Job Days - Broadening work horizons  (27/07/2016)

Catalog N. :KE-01-16-587-EN-N

If you are unemployed, looking for a new challenge or can’t find the skills you need for your company the European Job Days could be for you. Onsite or online, these Europe-wide recruitment fairs match jobseekers with employers in other European countries. Get to know more about the European (online) Job Days platform and read about jobseekers and employers success stories created thanks to the EURES network and the European (online) Job Days platform.

09/05/2015

Ръководство за търсещи работа и работодатели 2015  (09/05/2015)

Catalog N. :KE-04-14-955-BG-N

„Твоята първа работа с EURES“ е инициатива, финансирана от ЕС, която:
• помага на млади европейци да намират възможности за работа, стажуване или чиракуване в друга
държава от ЕС, ЕАСТ/ЕИП
• помага на МСП и други работодатели да получат достъп до по-широк набор от талантливи хора.
Практическо ръководство, което обхваща…
• изискванията за допустимост и как да кандидатствате;
• как да получите ориентирана към работата и финансова помощ;
• къде да намерите допълнителна информация.
Започни да търсиш твоята първа работа с EURES днес!

Настоящата публикация се предлага в електронен формат само на официалните езици на
ЕС и на исландски и норвежки език.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ПРОМЯНА? Какво трябва да знаете за живота и работата в чужбина — и още много други неща  (02/08/2013)

Catalog N. :KE-30-12-898-BG-C

Настоящата брошура е предназначена за всички, които обмислят възможността да заминат на работа в друга страна или да пътуват всекидневно на работа в съседна страна като трансгранични работници. Тя съдържа съвети за търсене и кандидатстване за работа във всяка една от държавите — членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Всички тези страни са се договорили да допускат своите граждани да пътуват и работят свободно във всяка от останалите страни.

Тази публикация е налична в печатен формат и като електронна книга на всички официални езици на ЕС, както и на исландски и норвежки език.

30/07/2013

Social Agenda 34 - Free movement of EU workers  (30/07/2013)

Catalog N. :KE-AF-13-034-EN-C

Social Agenda No 34 features the European Commission’s recent proposal to concretely help EU workers who want to move, or already have moved, within the European Single Market. Although the EU legislation on the freedom of movement of workers dates back to 1968, the right to equal treatment with the workers of the host country (i.e. non-discrimination on the grounds of nationality) is still not familiar to many, including among national and local civil servants. Social Agenda also looks from an employment and social affairs angle at the EU budgetary framework leading up to 2020, the need for common European indicators to improve cohesion policy and the 2013 European Semester. And it explains why "Social Europe" is one of the European Commission's most popular social media platforms. Social Agenda is available in printed format in English, French and German.

24/07/2013

Набиране на работна ръка в Европа - ръководство за работодатели  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-32-12-217-BG-C

Около 3 % от европейците живеят и работят в държава членка, различна от тяхната страна на произход. Те обогатяват работното място с различни умения и нова перспектива и дават на работодателите възможност да открият най-подходящите служители от поширок кръг кандидати. Настоящото ръководство ще ви запознае с набирането на работа ръка от чужбина и ще ви преведе през необходимите за това стъпки.

24/07/2013

Намиране на работа в Европа: ръководство за търсещи работа лица  (24/07/2013)

Catalog N. :KE-30-12-897-BG-C

Да живеят и работят в друга страна е вълнуваща възможност за европейците от всички възрастови групи. Все повече хора осъзнават ползите от придобиването на професионален опит в друга европейска страна. Въпреки това все още едва 3 % от европейците живеят и работят в държава членка, различна от собствената им държава на произход. И все пак работата в чужбина, дори за кратко време, може да повиши значително уменията ви и да засили шансовете ви за намиране на по-добра работа във вашата страна. Настоящото ръководство ще ви запознае с намирането на работа в чужбина и ще ви преведе през необходимите за това стъпки. Настоящата публикация е достъпна в печатен формат на всички официални езици на ЕС, както и на исландски и норвежки език.

28/06/2013

FMW - Online Journal on Free Movement of Workers within the European Union No6  (28/06/2013)

Catalog N. :KE-XD-13-001-EN-N

The sixth edition of the Online Journal follows the European Commission’s recent adoption of a proposal for a Directive, which looks at ways to improve the application of worker’s rights in the EU. The proposed legislation seeks to increase this effectiveness, through a better application of EU law on people’s rights to work in another Member State. Within this context three different experts in the field offer their insights into the current situation, with a specific focus on the dynamics of contemporary forms of intra-EU mobility and ambiguities that currently exist in the rules on access to social assistance benefits for EU citizens when abroad. This online journal is available in English only.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.