Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

17/03/2011

Eurooppalaisten yritysneuvostojen uudet säännöt - Katsaus direktiiviin 2009/38/EY

Eurooppalaisten yritysneuvostojen uudet säännöt - Katsaus direktiiviin 2009/38/EY

Europeiska företagsråd är organ genom vilka den centrala ledningen informerar och samråder med ett företags europeiska arbetstagare om utvecklingar och betydelsefulla beslut. Direktiv 2009/38/EG stärker arbetstagares rätt till gränsöverskridande information och samråd samt stöder inrättandet av europeiska företagsråd. I denna folder ges en översikt över huvuddragen för de europeiska företagsråden och direktivets syften. De nya bestämmelserna för inrättande och drift av europeiska företagsråd förklaras liksom rollen för arbetstagarnas representanter, förhandlingsförfarandena och tidsplanen för genomförandet. En beskrivning ges av begrepp rörande information och samråd samt aspekter med anknytning till anpassningen av och kontinuiteten för europeiska företagsråd. Slutligen tillhandahålls ytterligare information, marknadsföring och finansieringskällor samt kontaktpunkter. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 58719
Catalog N. : KE-31-11-034-SV-C

Finns i