Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Arbetsrätt

 • 17/03/2011

  Eurooppalaisten yritysneuvostojen uudet säännöt - Katsaus direktiiviin 2009/38/EY

  Europeiska företagsråd är organ genom vilka den centrala ledningen informerar och samråder med ett företags europeiska arbetstagare om utvecklingar och betydelsefulla beslut. Direktiv 2009/38/EG stärker arbetstagares rätt till gränsöverskridande information och samråd samt stöder inrättandet av europeiska företagsråd. I denna folder ges en översikt över huvuddragen för de europeiska företagsråden och direktivets syften. De nya bestämmelserna för inrättande och drift av europeiska företagsråd förklaras liksom rollen för arbetstagarnas representanter, förhandlingsförfarandena och tidsplanen för genomförandet. En beskrivning ges av begrepp rörande information och samråd samt aspekter med anknytning till anpassningen av och kontinuiteten för europeiska företagsråd. Slutligen tillhandahålls ytterligare information, marknadsföring och finansieringskällor samt kontaktpunkter. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.