Navigačný riadok

Pracovné právne predpisy

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

17/03/2011

Nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady - Prehľad o smernici 2009/38/ES  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-31-11-034-SK-C

Nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady - Prehľad o smernici 2009/38/ES

Európske zamestnanecké rady (EZR) sú orgány, prostredníctvom ktorých centrálne vedenie informuje a konzultuje s európskymi zamestnancami danej spoločnosti o pokroku a významných rozhodnutiach. Smernica 2009/38/ES posilňuje právo zamestnancov na nadnárodné informácie a konzultácie a podporuje vytvorenie EZR. V tejto brožúre sú uvedené hlavné črty EZR a ciele smernice. Sú v ňom vysvetlené nové ustanovenia na zriadenie a prevádzkovanie EZR spolu s úlohou zástupcov zamestnancov, rokovacími postupmi a harmonogramom realizácie. Brožúra opisuje koncepty informácií a konzultácií a aspekty týkajúce sa prispôsobenia a kontinuity EZR. Nakoniec sú poskytnuté ďalšie informačné, propagačné a finančné zdroje, rovnako ako kontaktné miesta. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+