Navigačný riadok

Pracovné právne predpisy

 • 17/03/2011

  Nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady - Prehľad o smernici 2009/38/ES

  Európske zamestnanecké rady (EZR) sú orgány, prostredníctvom ktorých centrálne vedenie informuje a konzultuje s európskymi zamestnancami danej spoločnosti o pokroku a významných rozhodnutiach. Smernica 2009/38/ES posilňuje právo zamestnancov na nadnárodné informácie a konzultácie a podporuje vytvorenie EZR. V tejto brožúre sú uvedené hlavné črty EZR a ciele smernice. Sú v ňom vysvetlené nové ustanovenia na zriadenie a prevádzkovanie EZR spolu s úlohou zástupcov zamestnancov, rokovacími postupmi a harmonogramom realizácie. Brožúra opisuje koncepty informácií a konzultácií a aspekty týkajúce sa prispôsobenia a kontinuity EZR. Nakoniec sú poskytnuté ďalšie informačné, propagačné a finančné zdroje, rovnako ako kontaktné miesta. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.