Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

17/03/2011

Norme noi pentru comitetele europene de întreprindere - Perspectivă asupra Directivei 2009/38/CE

Norme noi pentru comitetele europene de întreprindere - Perspectivă asupra Directivei 2009/38/CE

Comitetele europene de întreprindere (CEI) sunt organisme prin intermediul cărora conducerea centrală informează şi consultă angajaţii europeni ai unei companii cu privire la progres şi la deciziile importante. Directiva 2009/38/CE consolidează dreptul angajaţilor la informare şi consultare la nivel transnaţional şi susţine crearea de CEI. Această broşură rezumă principalele caracteristici ale CEI şi obiectivele directivei. Aceasta explică noile prevederi privind instituirea şi funcţionarea CEI, precum şi rolul reprezentanţilor angajaţilor, procedurile de negociere şi calendarul de punere în aplicare. Sunt descrise conceptele de informare şi de consultare şi aspecte legate de adaptarea şi de continuitatea CEI. La final sunt prezentate surse suplimentare de informare, de promovare şi de finanţare, precum şi puncte de contact. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 58771
Catalog N. : KE-31-11-034-RO-C

Disponibilă pe