Cale de navigare

Dreptul muncii

 • 17/03/2011

  Norme noi pentru comitetele europene de întreprindere - Perspectivă asupra Directivei 2009/38/CE

  Comitetele europene de întreprindere (CEI) sunt organisme prin intermediul cărora conducerea centrală informează şi consultă angajaţii europeni ai unei companii cu privire la progres şi la deciziile importante. Directiva 2009/38/CE consolidează dreptul angajaţilor la informare şi consultare la nivel transnaţional şi susţine crearea de CEI. Această broşură rezumă principalele caracteristici ale CEI şi obiectivele directivei. Aceasta explică noile prevederi privind instituirea şi funcţionarea CEI, precum şi rolul reprezentanţilor angajaţilor, procedurile de negociere şi calendarul de punere în aplicare. Sunt descrise conceptele de informare şi de consultare şi aspecte legate de adaptarea şi de continuitatea CEI. La final sunt prezentate surse suplimentare de informare, de promovare şi de finanţare, precum şi puncte de contact. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.