Ścieżka nawigacji

Prawo pracy

 • 17/03/2011

  Nowe przepisy dotyczące europejskich rad zakładowych - Wgląd w zagadnienia dyrektywy 2009/38/WE

  Europejskie rady zakładowe (ERZ) to organy, za pośrednictwem których centralne kierownictwo dostarcza europejskim pracownikom informacje i prowadzi z nimi konsultacje na temat rozwoju przedsiębiorstwa i istotnych decyzji. Dyrektywa 2009/38/WE wzmacnia prawa pracowników do ponadnarodowego informowania i konsultowania oraz wspiera tworzenie europejskich rad zakładowych. Niniejsza broszura opisuje najważniejsze funkcje tych rad oraz cele dyrektywy. Wyjaśnia nowe przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania europejskich rad zakładowych oraz rolę przedstawicieli pracowników, procedury negocjacji i harmonogram wdrażania. Opisuje pojęcia informowania i konsultowania oraz aspekty związane z dostosowaniem i ciągłością ERZ. Określa ponadto dodatkowe informacje, metody promowania i źródła finansowania, a także wskazuje punkty kontaktowe. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.