Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

17/03/2011

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden - Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden - Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Europese ondernemingsraden (EOR’s) zijn organen waarlangs het hoofdbestuur Europese werknemers van een bedrijf voorlicht en raadpleegt over voortgang en belangrijke beslissingen. Richtlijn 2009/38/EG versterkt het recht van werknemers op grensoverschrijdende voorlichting en raadpleging en ondersteunt de oprichting van EOR’s. In deze brochure worden de belangrijkste kenmerken van EOR’s besproken alsook de doelstellingen van deze richtlijn. Het volgende wordt hierin uit de doeken gedaan: de nieuwe bepalingen voor de oprichting en functionering van EOR’s alsook de functie van werknemersvertegenwoordigers, onderhandelingsprocedures en het tijdschema voor de tenuitvoerlegging ervan. Er wordt tevens verder ingegaan op concepten op het gebied van voorlichting en raadpleging alsook op aspecten met betrekking tot aanpassing en continuïteit van EOR’s. Ten slotte moeten aanvullende inlichtingen worden gegeven, bevorderings- en financieringsbronnen ter beschikking worden gesteld en contactpunten worden verstrekt. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 59337
Catalog N. : KE-31-11-034-NL-C

Verkrijgbaar bij