Navigācijas ceļš

Darba tiesības

 • 17/03/2011

  Jauni noteikumi Eiropas uzņēmumu padomēm - Ieskats Direktīvā 2009/38/EK

  Eiropas uzņēmumu padomes (EUP) ir struktūras, ar kuru palīdzību centrālā vadība informē un uzklausa uzņēmuma darba ņēmējus Eiropā par darbības gaitu un svarīgiem lēmumiem. Direktīvā 2009/38/EK ir nostiprinātas darba ņēmēju pārnacionālas informēšanas un uzklausīšanas tiesības un atbalstīta EUP izveidošana. Šajā brošūrā ir aprakstītas EUP galvenās iezīmes un direktīvas mērķi. Tajā izskaidroti jaunie EUP dibināšanas un darbības noteikumi, kā arī darba ņēmēju pārstāvju loma, sarunu procedūras un īstenošanas laika grafiks. Ir definēti informēšanas un uzklausīšanas jēdzieni un izklāstīti aspekti saistībā ar EUP pielāgošanu un nepārtrauktību. Visbeidzot, brošūrā norādīta arī papildu informācija, atbalsta un finansējuma avoti un kontaktpunkti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.