Cosán nascleanúna

Dlí an tsaothair

 • 17/03/2011

  Rialacha nua maidir le comhairlí fostaithe Eorpacha - Léargas ar Threoir 2009/38/CE

  Comhlachtaí is ea iad comhairlí fostaithe Eorpacha trína gcuireann bainistíocht lárnach fostaithe Eorpacha de chuid cuideachta ar an eolas faoi dhul chun cinn agus faoi chinntí tábhachtacha agus trína dtéann sí i gcomhairle leo fúthu. Treisítear ceart fostaí chun faisnéise trasnáisiúnta agus comhairliúcháin le Rialachán 2009/38/CE agus tá sé mar thaca le cruthú comhairlí fostaithe Eorpacha. Tá príomhghnéithe na gcomhairlí fostaithe Eorpacha agus aidhmeanna na Treorach leagtha amach sa bhileog seo. Mínítear ann na forálacha nua maidir le comhairlí fostaithe Eorpacha a bhunú agus a oibriú chomh maith le ról ionadaithe na bhfostaithe, nósanna imeachta caibidlíochta agus an tráthchlár cur chun feidhme. Cuirtear síos ar choincheapa faisnéise agus chomhairliúcháin agus ar ghnéithe a bhaineann le hoiriúnú agus leanúnachas comhlachtaí fostaithe Eorpacha. Ar deireadh, soláthraítear foinsí faisnéise breise, cur chun cinn agus maoiniúcháin mar aon le pointí teagmhála. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.