Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

17/03/2011

Eurooppalaisten yritysneuvostojen uudet säännöt - Katsaus direktiiviin 2009/38/EY

Eurooppalaisten yritysneuvostojen uudet säännöt - Katsaus direktiiviin 2009/38/EY

Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ovat elimiä, joiden välityksellä keskushallinto tiedottaa yritysten eurooppalaisille työntekijöille kehityksestä ja merkittävistä päätöksistä sekä kuulee heitä näissä asioissa. Direktiivillä 2009/38/EY vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia, joiden perusteella heille on tiedotettava ja heitä on kuultava ylikansallisesti, ja tuetaan eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista. Tässä esitteessä esitellään tärkeimmät tiedot eurooppalaisista yritysneuvostoista ja direktiivin tavoitteista. Siinä selvennetään uusia säännöksiä, jotka koskevat eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista ja toimintaa sekä työtekijöiden edustajien asemaa, neuvottelumenettelyjä ja toimeenpanoaikataulua. Lisäksi selitetään tiedottamisen ja kuulemisen käsitteet ja kuvataan eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminnan mukauttamista ja jatkuvuutta koskevia näkökohtia. Lopuksi annetaan lisätietoja, tietoja tuki- ja rahoituslähteistä sekä yhteyspisteistä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 58338
Catalog N. : KE-31-11-034-FI-C

Tilaukset: