Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Työlainsäädäntö

 • 17/03/2011

  Eurooppalaisten yritysneuvostojen uudet säännöt - Katsaus direktiiviin 2009/38/EY

  Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ovat elimiä, joiden välityksellä keskushallinto tiedottaa yritysten eurooppalaisille työntekijöille kehityksestä ja merkittävistä päätöksistä sekä kuulee heitä näissä asioissa. Direktiivillä 2009/38/EY vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia, joiden perusteella heille on tiedotettava ja heitä on kuultava ylikansallisesti, ja tuetaan eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista. Tässä esitteessä esitellään tärkeimmät tiedot eurooppalaisista yritysneuvostoista ja direktiivin tavoitteista. Siinä selvennetään uusia säännöksiä, jotka koskevat eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista ja toimintaa sekä työtekijöiden edustajien asemaa, neuvottelumenettelyjä ja toimeenpanoaikataulua. Lisäksi selitetään tiedottamisen ja kuulemisen käsitteet ja kuvataan eurooppalaisten yritysneuvostojen toiminnan mukauttamista ja jatkuvuutta koskevia näkökohtia. Lopuksi annetaan lisätietoja, tietoja tuki- ja rahoituslähteistä sekä yhteyspisteistä. Tämä julkaisu on saatavilla painettuna EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.