Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

17/03/2011

Uued eeskirjad Euroopa töönõukogude kohta - Ülevaade direktiivist 2009/38/EÜ

Uued eeskirjad Euroopa töönõukogude kohta - Ülevaade direktiivist 2009/38/EÜ

Euroopa töönõukogud on organid, mille kaudu keskjuhatus teavitab ja nõustab ettevõtte Euroopa töötajaid seoses edusammude ja oluliste otsustega. Direktiiviga 2009/38/EÜ tugevdatakse töötajate õigust riigiülesele teavitamisele ja konsulteerimisele ning toetatakse Euroopa töönõukogu loomist. Käesolevas infolehes tutvustatakse Euroopa töönõukogude põhitunnuseid ja direktiivi eesmärke. Selles selgitatakse Euroopa töönõukogude rajamise ja tegutsemise uusi eeskirju ning ka töötajate esindajate rolli, läbirääkimiskorda ja rakendamise ajakava. Kirjeldatakse teavitamise ja konsulteerimise põhimõtteid ning Euroopa töönõukogude kohandamise ja järjepidevusega seotud asjaolusid. Lõpetuseks tuuakse välja edasise teabe, edendamise ja rahastamise allikad ning kontaktpunktid. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 58293
Catalog N. : KE-31-11-034-ET-C

Kättesaadav kaudi