Navigatsioonitee

Tööõigus

 • 17/03/2011

  Uued eeskirjad Euroopa töönõukogude kohta - Ülevaade direktiivist 2009/38/EÜ

  Euroopa töönõukogud on organid, mille kaudu keskjuhatus teavitab ja nõustab ettevõtte Euroopa töötajaid seoses edusammude ja oluliste otsustega. Direktiiviga 2009/38/EÜ tugevdatakse töötajate õigust riigiülesele teavitamisele ja konsulteerimisele ning toetatakse Euroopa töönõukogu loomist. Käesolevas infolehes tutvustatakse Euroopa töönõukogude põhitunnuseid ja direktiivi eesmärke. Selles selgitatakse Euroopa töönõukogude rajamise ja tegutsemise uusi eeskirju ning ka töötajate esindajate rolli, läbirääkimiskorda ja rakendamise ajakava. Kirjeldatakse teavitamise ja konsulteerimise põhimõtteid ning Euroopa töönõukogude kohandamise ja järjepidevusega seotud asjaolusid. Lõpetuseks tuuakse välja edasise teabe, edendamise ja rahastamise allikad ning kontaktpunktid. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena kõigis ELi ametlikes keeltes.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.