Διαδρομή πλοήγησης

Εργατικό δίκαιο

Ορισμένες εκδόσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

17/03/2011

Νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων - Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-EL-C

Νέοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων - Διασαφηνίσεις για την οδηγία 2009/38/ΕΚ

Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (ΕΣΕ) είναι φορείς μέσω των οποίων η κεντρική διεύθυνση ενημερώνει και ζητά τη γνώμη των εργαζομένων μιας εταιρείας σχετικά με την πρόοδο και οποιαδήποτε σημαντική απόφαση. Η οδηγία 2009/38/ΕΚ ενισχύει το δικαίωμα των εργαζομένων σχετικά με τη διεθνική πληροφόρηση και διαβούλευση και στηρίζει τη δημιουργία των ΕΣΕ. Στο παρόν έντυπο περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των ΕΣΕ και οι στόχοι της οδηγίας. Επεξηγούνται οι νέες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΣΕ παράλληλα με τον ρόλο των εκπροσώπων των εργαζομένων, τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Περιγράφονται οι έννοιες της πληροφόρησης και διαβούλευσης και οι πτυχές σχετικά με την προσαρμογή και συνέχιση των ΕΣΕ. Εντέλει, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες, προώθηση και πηγές χρηματοδότησης καθώς και σημεία επικοινωνίας. Η έκδοση αυτή διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+