Sti

Arbejdsret

 • 17/03/2011

  Nye regler for de europæiske samarbejdsudvalg - Indblik i direktiv 2009/38/EF

  Europæiske samarbejdsudvalg er organer, der anvendes af centrale ledelser til at informere og høre europæiske arbejdstagere om udviklingen i deres virksomhed og beslutninger af væsentlig betydning. Direktiv 2009/38/EF stadfæster arbejdstagernes ret til information og høring på tværs af grænserne og støtter oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg. Denne folder opridser de væsentligste træk ved europæiske samarbejdsudvalg og direktivets mål. Den forklarer de nye bestemmelser for europæiske samarbejdsudvalgs nedsættelse og virke samt medarbejderrepræsentanternes rolle, forhandlingsprocedurer og gennemførelsestidsplanen. Begreberne information og høring samt aspekter vedrørende europæiske samarbejdsudvalgs tilpasning og kontinuitet beskrives. Endelig angives yderligere oplysninger, promoverings- og støttekilder samt kontaktsteder. Denne publikation findes i trykt version på alle officielle EU-sprog.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.