Cesta

Pracovní právo

 • 17/03/2011

  Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců - Náhled do směrnice 2009/38/ES

  Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, jejichž prostřednictvím ústřední vedení podniku informuje zaměstnance o vývoji a důležitých rozhodnutích a projednává je s nimi. Směrnice 2009/38/ES posiluje právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednávání a podporuje vytváření ERZ. Tento leták nastiňuje hlavní rysy ERZ a cíle této směrnice. Vysvětluje nová ustanovení týkající se zřizování a fungování ERZ spolu s rolí zástupců zaměstnanců, vyjednávacími postupy a harmonogramem provádění. Jsou popsány pojmy informování a projednávání a aspekty týkající přizpůsobení a kontinuity fungování ERZ. Na závěr jsou uvedeny dodatečné informace, propagační zdroje a zdroje financování, jakož i kontaktní místa. Tato publikace je k dispozici v tištěném formátu ve všech oficiálních jazycích EU.

 • 15/10/2009

  Gender segregation in the labour market: root causes, implications and policy responses in the EU

  This report on gender segregation in the labour market examines employment segregation for men and women in Europe through comparative analyses of trends across all 27 Member States plus Norway, Iceland and Liechtenstein. Specifically, the report looks at the root causes of gender segregation, its consequences and the current and desirable policy responses. This report is available in printed format in English with French and German summaries.

 • 30/09/2009

  New rules for European works councils

  European Works Councils have a renewed legal framework, aimed at favouring their creation and at better informing and consulting employees, especially in times of restructuring. This leaflet provides an insight into the changes introduced by the new legislation for the establishment and operation of European Works Councils. It is available in English, French and German.

 • 08/04/2009

  The evolution of labour law in the EU-12

  This publication provides an overview of the evolution of labour law in the EU-12 from 1995 to 2005. It completes Volume 1 entitled The evolution of labour law (1992-2003) General report (ISBN: 92-894-8501-9) and Volume 2 entitled The evolution of labour law (1992-2003) National reports (ISBN: 92-894-9894-3). It is available in English only.