Ścieżka nawigacji

Strategiczne ramy UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na lata 2014–2020

Informacja ta nie jest dostępna w wybranym języku. Proszę wybrać inną wersję językową.

 de  en  fr

Dostępne wersje językowe

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Staramy się udostępniać jak najwięcej informacji w 24 językach UE. Jednak ze względu na ograniczenia związane z tłumaczeniem oraz na konieczność częstej aktualizacji niektóre informacje (np. aktualności) udostępniane są tylko w angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej wersji językowej. 

Prawodawstwo oraz inne dokumenty urzędowe dostępne są we wszystkich językach UE na stronie EUR-Lex.