Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Zdravje in varnost pri delu

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Najnovejše

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Novo oznacevanje - kemikalij - Pocket card  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-229-SL-C

19/08/2013

Oznake kemikalij se spreminjajo: kako to vpliva na varstvo delavcev?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-SL-C

V naslednjih nekaj letih bo uredba EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP) spremenila način razvrščanja kemičnih proizvodov zaradi določitve nevarnosti. Na podlagi tega se bodo spremenile informacije na oznakah in varnostnih listih, ki so namenjene uporabnikom kemikalij. Spremembe morajo upoštevati vsi, ki pri delu ravnajo s kemikalijami, ta dokument pa bo v pomoč kot praktični vodnik. Zlasti bo pojasnjeval, kako bodo te spremembe vplivale na vaše dolžnosti, ki izhajajo iz različnih direktiv EU o varstvu delavcev (direktiva o kemičnih dejavnikih, direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh, direktiva o varnostnih znakih, direktiva o nosečih delavkah in direktiva o varstvu mladih ljudi pri delu.)

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Varovanje zdravja inzagotavljanjevarnosti delavcev v kmetijstvu,živinoreji, vrtnarstvu ingozdarstvu  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-SL-C

To publikacijo podpira program Evropske unije za zaposlovanje in socialno solidarnost – PROGRESS (2007–2013).Ta program izvaja Evropska komisija. Ustanovljen je bil, da finančno podpre uresničevanje ciljev Evropske unije napodročju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti ter s tem prispeva k doseganju ciljev Evrope 2020 nateh področjih.Sedemletni program je namenjen vsem zainteresiranim stranem, ki lahko pomagajo zasnovati razvoj ustreznein učinkovite zakonodaje in politik na področju zaposlovanja in sociale, v EU-27, državah Efte-EGP ter državahkandidatkah in potencialnih državah kandidatkah za članstvo v EU.

14/10/2011

Tveganja za zdravje in varnost pri delu v zdravstvenem sektorju - Priročnik za preprečevanje in dobro prakso  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-SL-N

Glavni namen tega priročnika je predstaviti najnovejše tehnično in strokovno znanje v zvezi s preprečevanjem najpomembnejših tveganj v zdravstvu, zlasti bioloških, kostno-mišičnih, psihosocialnih in kemičnih tveganj, ter podpreti izvajanje zadevnih veljavnih direktiv Evropske unije. Poudarjeni in pojasnjeni so praktični instrumenti za podporo delodajalcem pri opredelitvi tveganj za zdravje in varnost njihovih zaposlenih ter za vodenje izvajanja ukrepov za preprečevanje v zdravstvenih ustanovah. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih Evropske unije. Povezave v tej publikaciji so bile pravilne v času, ko je bil rokopis dokončan.

29/04/2011

Nezavezujoči priročnik o dobri praksi za izvajanje Direktive 2006/25/ES (umetno optično sevanje)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-SL-N

Večina delovnih mest vsebuje umetne vire optičnega sevanja in Direktiva 2006/25/ES določa minimalne zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tem virom. Nezavezujoč vodnik po dobrih praksah za izvajanje Direktive 2006/25/ES Evropske komisije opredeljuje uporabo, ki pomeni minimalno tveganje, in daje napotke za druge. Določa metodologijo ocenjevanja in navaja ukrepe za zmanjšanje nevarnosti in preverjanje škodljivih učinkov na zdravje. Ta objava je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih EU. Na voljo je tudi CD z vsemi 22 jezikovnimi različicami (kataloška številka: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Nezavezujoč priročnik o dobri praksi za razumevanje in izvajanje Direktive 92/57/EGS „O gradbiščih”  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-SL-C

V tem nezavezujočem vodniku so praktične informacije za razumevanje in izvajanje direktive 92/57/EEC o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na začasnih ali mobilnih gradbiščih. Namen vodnika je z razlago direktive, predlogi za dobre prakse in primeri pomagati vsem udeležencem v gradbeništvu – od strank, projektnih nadzornikov, načrtovalcev, koordinatorjev in izvajalcev do drugih delodajalcev, delavcev, dobaviteljev in drugih - na teh področjih: • razumevanje in izvajanje splošnih načel preprečevanja (1. poglavje); • razumevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev direktive, vključno s tem, kdaj in za kaj se uporablja, obveznostmi in vlogami udeležencev ter potrebno dokumentacijo (2. poglavje); • opredelitev pogostih nevarnosti in tveganj v gradbeništvu (3. poglavje); • upravljanje tveganj skozi celotno obdobje trajanja gradbenih projektov, od priprave projekta do same gradnje in postopkov po končanih delih (4. poglavje); in • povzetek obveznosti udeležencev po stopnjah (5. poglavje). Publikacija je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih Evropske unije. Na voljo je tudi CD z različicami v 22 jezikih (kataloška številka: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).