Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Saħħa u sigurtà fuq ix-xogħol

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

L-aħħar addizzjonijiet

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

It-tikketti kimiċi sejrin jinbidlu: Kif inhi affettwata l-protezzjoni tal-ħaddiema?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-MT-C

Matul il-ftit snin li ġejjin, ir-Regolament tal-UE dwar il-Klassifikazzjoni, Tikkettar u Imballaġġ (CLP) dwar is-sustanzi kimiċi sejjer jinbidel sabiex jidentifika l-perikli. Dan sejjer jirriżulta f'tibdil għall-informazzjoni li tiġi kkomunikata lill-utenti tas-sustanzi kimiċi fuq it-tikketti u fil-folji tad-dejta tas-sigurtà (SDSs). Nies li jaħdmu bil-kimiċi għandhom jaddattaw irwieħhom għal dawn it-tibdiliet, u dan id-dokument sejjer ikun ta' gwida prattika. B'mod speċifiku, sejjer jispjega kif dawn il-bidliet sejrin jaffettwaw ir-responsabilitajiet tiegħek skont direttivi varji tal-protezzjoni tal-ħaddiema tal-UE (id-direttiva dwar is-sustanzi kimiċi, id-direttiva dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeni, id-direttiva dwar is-sinjali tas-sigurtà, id-direttiva dwar ħaddiema nisa tqal u direttiva dwar iż-żgħażagħ fuq il-post tax-xogħol).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Il-ħarsientas-saħħau s-sikurezzatal-ħaddiema fl-agrikoltura,it-trobbija tal-bhejjem,l-ortikoltura u l-forestrija  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-MT-C

Din il-pubblikazzjoni hija appoġġjata mill-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali —PROGRESS (2007–13).Dan il-programm huwa implimentat mill-Kummissjoni Ewropea. Ġie stabbilit sabiex isostni b’mod finanzjarjul-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-opportunitajietindaqs, u b’hekk jikkontribwixi għall-ilħuq tal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 f’dawn l-oqsma.Il-programm ta’ seba’ snin huwa mmirat lejn il-partijiet interessati kollha li jistgħu jgħinu jsawru l-iżvilupp ta’leġiżlazzjoni u politiki xierqa u effettivi fuq livell soċjali u dwar l-impjiegi, madwar l-EU‑27, l-EFTA, iż-ŻEE u l-pajjiżikandidati u prekandidati tal-UE.

14/10/2011

Riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fis-settur tal-kura tas-saħħa  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-MT-N

L-għan ewlieni ta’ din il-gwida hija li tippreżenta għarfien tekniku u xjentifiku aġġornat dwar il-prevenzjoni tal-aktar riskji sinifikanti fil-kura tas-saħħa, speċjalment riskji bijoloġiċi, muskoloskeletali, psikosoċjali u kimiċi, u biex tappoġġja l-implimentazzjoni tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea rilevanti fis-seħħ. F’din il-gwida huma deskritti u kkjarifikati l-istrumenti prattiċi biex jappoġġjaw lil dawk li jħaddmu fl-identifikazzjoni tar-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati tagħhom u biex jiggwidawhom fl-implimentazzjoni ta’ miżuri preventivi fil-faċilitajiet talkura tas-saħħa tagħhom. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u f’format elettroniku fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha tal-UE. Il-links f'din il-pubblikazzjoni kienu korretti meta tlesta l-manuskritt.

29/04/2011

Gwida mhux vinkolanti dwar prattika tajba għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/25/KE (Radjazzjoni Ottika Artifiċjali)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-MT-N

Ħafna postijiet tax-xogħol fihom sorsi ta’ radjazzjoni ottika artifiċjali u d-Direttiva 2006/25/KE tistabbilixxi l-ħtiġijiet minimi ta’ saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għal sorsi ta’ dan it-tip. Il-gwida mhux vinkolanti ta’ prattika tajba għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/25/KE tal-Kummissjoni Ewropea tidentifika applikazzjonijiet li jippreżentaw riskju minimu, u tipprovdi gwida rigward applikazzjonijiet oħra. Din tippreżenta metodoloġija ta’ valutazzjoni u tiddefinixxi miżuri għat-tnaqqis tal-perikli u għall-ikkontrollar ta’ effetti negattivi fuq is-saħħa. Din il-pubblikazzjoni hija disponibbli f'format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż, u f'format elettroniku fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. It-test huwa disponibbli wkoll fuq CD fi 22 lingwa differenti (Numru tal-katalogu: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

17/03/2011

Gwida mhux vinkolanti għal prattika tajba għall-fehim u l-implimentazzjoni tad-Direttiva 92/57/KEE “Postijiet ta’ Kostruzzjoni”  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-30-10-351-MT-C

Din il-gwida mhux vinkolattiva tagħti informazzjoni prattika għall-fehim u l-implimentazzjoni tad-Direttiva 92/57/KEE dwar il-ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u saħħa li għandhom jiġu implimentati f’postijiet ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli. Billi tispjega d-Direttiva u tagħti suġġerimenti u eżempji ta’ prattika tajba, hija timmira li tgħin lill-partijiet kollha involuti fil-kostruzzjoni, inkluż klijenti, sorveljaturi tal-proġetti, disinjaturi, koordinaturi, kuntratturi u impjegaturi oħra, ħaddiema, fornituri u oħrajn, floqsma li ġejjin: • fil-fehim u l-implimentazzjoni tal-prinċipji ġenerali ta’ prevenzjoni (Kapitolu 1); • fil-fehim tar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà tad-Direttiva, inkluż meta u għal xiex tapplika, id-dmirijiet u l-irwoli ta’ dawk b’interess u d-dokumentazzjoni li hija meħtieġa (Kapitolu 2); • billi tidentifika xi perikoli u riskji tipiċi matul xogħol tal-kostruzzjoni (Kapitolu 3); • fil-ġestjoni tar-riskji għal sakemm idumu l-proġetti tal-kostruzzjoni, mit-tħejjija tal-proġett, waqt il-kostruzzjoni, u fil-fażi ta’ wara l-kostruzzjoni (Kapitolu 4); u • billi tagħti fil-qosor id-dmirijiet ta’ dawk b’interess skont il-fażijiet (Kapitolu 5). Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u f’format elettroniku fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha tal-UE. CD li fiha 22 verżjoni lingwistika (Numru tal-katalgu: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) hija disponibbli wkoll.