Sti

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Bemærk venligst, at visse publikationer måske kun findes på engelsk, fransk og tysk.

Nye publikationer

23/01/2017

Study on the implementation of the autonomous agreement on workers’ health protection through the good handling and use of crystalline silica and products containing it  (23/01/2017)

Catalog N. :KE0217044

Crystalline silica is a mineral naturally abundant and a component of materials used in a wide variety of industries. However, prolonged inhalation of respirable crystalline silica may cause a specific type of lung damage. A multi-sectoral agreement bringing together social partners from 14 sectors was signed in 2006 to protect workers exposed to respirable crystalline silica, minimise the exposure through good practices and increasing the knowledge about potential health effects. This study provides an assessment of the implementation and impact of the agreement.    

06/10/2014

Social Agenda 38 - Health and safety 2014-2020  (06/10/2014)

Catalog N. :KE-AF-13-038-EN-C

The 2007-2012 strategy contributed to reducing the number of work-related accidents. The new one focuses on work-related diseases, adapting the work place to longer working lives, health and safety in micro and small enterprises and making prevention a reflex for all.  The magazine also features an extensive interview with outgoing European Commissioner László Andor and a presentation of the Fund for European Aid to the Most Deprived. Social Agenda is available in English, French and German, also in print.

19/08/2013

Ny mærkning - af kemikalier - Pocket card  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-229-DA-C

19/08/2013

Mærkning af kemikalier ændres – Hvordan vil det berøre dig?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-DA-C

I løbet af de kommende år ændres EU´s kemiske forordning for klassificering, mærkning og emballering (CLP) vedrørende klassificeringen af kemikalier for at kunne identificere farer. Det vil betyde ændringer i informationen, som kommunikeres til brugerne af kemikalier på mærkninger og sikkerhedsdatablade (SDS). Personer som arbejder med kemikalier bør tilpasse sig ændringerne og dette dokument giver praktisk vejledning herom. Dokumentet forklarer særligt, hvordan disse ændringer påvirker dit ansvarsområde under flere EU beskyttende direktiver for arbejdstager (direktivet om kemiske agenser, direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener, direktivet om sikkerhedsskiltning, direktivet om gravide arbejdstagere og direktivet om unge på arbejdspladsen).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. :KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Beskyttelse Afarbejdstagernessundhed Og Sikkerhedinden For Landbrug,Husdyrbrug, Gartneri Ogskovbrug  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-DA-C

Denne publikation er udgivet med støtte fra Den Europæiske Unions program for beskæftigelse og social solidaritet— Progress (2007-2013).Dette program gennemføres af Europa-Kommissionen. Programmet blev iværksat for at yde økonomisk støtte tilgennemførelsen af EU’s mål på områderne beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold samtligestilling og derved bidrage til virkeliggørelse af målene under Europa 2020-strategien inden for disse områder.Syvårsprogrammet er henvendt til alle aktører i de 27 EU-lande, EFTA-/EØS-landene og kandidat- og prækandidatlandene,der kan bidrage til at udforme hensigtsmæssige og effektive politikker og lovgivningsinitiativer påbeskæftigelses- og social- og arbejdsmarkedsområdet.

14/10/2011

Arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren - Vejledning i forebyggelse og god praksis  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-DA-N

Hovedformålet med denne vejledning er at fremlægge ajourført teknisk og videnskabelig viden om forebyggelse af de største risici inden for sundhedspleje, navnlig biologiske, muskel- og skeletrelaterede, psykosociale og kemiske, og at støtte gennemførelsen af de relevante gældende EU-direktiver. Der gives en beskrivelse af praktiske instrumenter, som kan hjælpe arbejdsgiverne med at identificere de arbejdsmiljømæssige risici for deres ansatte og kan vejlede dem i gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger i deres sundhedsinstitutioner. Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle andre officielle EU-sprog. Links i denne publikation var korrekte, da manuskriptet blev afsluttet.

29/04/2011

En ikkebindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 2006/25/EF (Kunstig optisk stråling)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-DA-N

På de fleste arbejdssteder findes der kilder til kunstig optisk stråling, og direktiv 2006/25/EF fastlægger minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed vedrørende arbejdstagernes eksponering for sådanne kilder. Europa-Kommissionens ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelse af direktiv 2006/25/EF belyser anvendelser, der udgør mindsterisici, og udstikker retningslinjer for andre anvendelser. Der fastsættes en vurderingsmetode, og skitseres foranstaltninger, der kan reducere risici og tjekke for sundhedsskadelige virkninger. Denne publikation findes i trykt format på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk format på alle andre officielle EU-sprog. En cd med de 22 sprogudgaver (katalognummer: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) er ligeledes tilgængelig.