Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Progress-delen av Easi

Progress-delen av Easi

Modernare sysselsättnings- och socialpolitik

Progress-delen av Easi ska hjälpa EU och medlemsländerna att förbättra politiken på följande tre områden:

Mål

 • Ta fram och sprida jämförbara fakta som grundas på analys.
 • Underlätta ett effektivt och inkluderande informationsutbyte, ömsesidigt lärande och dialog.
 • Ge ekonomiskt stöd för att testa innovationer inom social- och arbetsmarknadspolitiken.
 • Ge organisationer ekonomiskt stöd så att de kan utveckla och bidra till tillämpningen av EU:s instrument och politik.

Vem kan delta?

Progress är öppet för alla offentliga och privata organ, aktörer och institutioner, särskilt

 • nationella, regionala och lokala myndigheter
 • arbetsförmedlingar
 • fackorgan enligt EU-rätten
 • arbetsmarknadens parter
 • icke-statliga organisationer
 • institutioner för högre utbildning och forskningsinstitut
 • experter på utvärdering och konsekvensanalys
 • nationella statistikbyråer
 • medierna.

Programmet kan också stödja samarbete med internationella organisationer, särskilt Europarådet, OECD, ILO och andra FN-organ samt Världsbanken.

Hur söker man?

I arbetsprogrammet, som antas av programkommittén, fastställs vilken verksamhet som kan få stöd.

Behöriga organisationer kan delta i en upphandling eller en ansökningsomgång.

Finansiering

Progress står för 61 procent av Easiprogrammets totala budgetet. Mellan 15 och 20 procent av Progressanslagen ska gå till nyskapande sociala projekt som ska ta fram innovativa lösningar för socialpolitiken och arbetsmarknaden.