Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Sklop PROGRESS

Sklop PROGRESS

Posodobitev zaposlitvenih in socialnih politik

Sklop PROGRESS Programa za zaposlovanje in socialne inovacije finančno podpira tri tematska področja politik:

Namen

 • Pripraviti in širiti visokokakovostne in primerljive analitične podatke.
 • Omogočiti učenje, ki bo učinkovito, vključujoče ter bo temeljilo na medsebojni izmenjavi in spoznavanju informacij.
 • Finančno podpreti preskušanje inovacij na področju socialne politike in trga dela.
 • Finančno podpreti organizacije in njihove zmogljivosti za pripravo, uveljavljanje in izvajanje instrumentov in politik EU.

Sodelovanje v programu

Sredstva PROGRESS so namenjena vsem javnim in/ali zasebnim organom, akterjem in ustanovam, predvsem pa:

 • nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom,
 • službam za zaposlovanje,
 • strokovnim telesom, ustanovljenim na podlagi prava Evropske unije,
 • socialnim partnerjem,
 • nevladnim organizacijam,
 • visokošolskim ustanovam in raziskovalnim inštitutom,
 • strokovnjakom za vrednotenje in oceno učinka,
 • nacionalnim statističnim uradom,
 • medijem.

Podpora je namenjena tudi sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, zlasti s Svetom Evrope, OECD, Mednarodno organizacijo dela in drugimi organi Združenih narodov ter Svetovno banko.

Kako zaprositi za sredstva

Dejavnosti, ki bodo prejele finančna sredstva EURES, so določene v delovnem programu Odbora Programa za zaposlovanje in socialne inovacije.

Organizacije, ki želijo pridobiti finančna sredstva, se prijavijo na razpisana javna naročila ali/in javni razpis.

Razpoložljiva finančna sredstva

V Programu za zaposlovanje in socialne inovacije je sklopu PROGRESS dodeljenih 61 % vseh proračunskih sredstev, od tega bo 15 do 20 % namenjenih eksperimentiranju na področju socialne politike in posledično inovacijam v zaposlovanju in socialnem področju.